Magisterské studium

Navazuje přímo na středoškolské vzdělání a trvá 4 až 6 let. Je ukončeno státní závěrečnou zkouškou a jeho úspěšným absolvováním získá student ukončené vysokoškolské vzdělání a titul Mgr..

Související odkazy: Magisterské navazující studium bakalářské studium