Magisterské navazující studium

Tento studijní program navazuje na bakalářské studium a trvá 2 až 3 roky. Ukončuje se státní závěrečnou zkouškou. Je zaměřen na další prohloubení získaných poznatků na bakalářském stupni.

Související odkazy: Magisterské studium Bakalářské studium