Doktorand

Kandidát doktorské hodnosti; doktorandovi, který úspěšně zakončil doktorský studijní program udělí rektor, na návrh děkana akademický titul „doktor“, uváděný za jménem“ Ph.D“; forma studia je prezenční nebo kombinovaná.

Související odkazy: Doktorské studium