Zemědělství a veterina

Nalezli jsme 13 škol

CHCEŠ STUDOVAT VENKU ZA PENÍZE BRITSKÉ VLÁDY? JAK NA TO?
TIP

Fakulta tropického zemědělství

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Agriculture in Tropics and Subtropics  International Development and Agricultural Economics  Sustainable Rural Development in the Tropics and Subtropics  Tropical and Subtropical Agriculture  Tropical Crop Management and Ecology   a další 2 obory

Fakulta technologická ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Chemie potravin a bioaktivních látek  Technologie potravin  Technologie tuků, detergentů a kosmetiky

Fakulta chemicko-inženýrská

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Biotechnologie a šlechtění rostlin  Biotechnologie a šlechtění zvířat  Ekologické zemědělství  Hodnocení a ochrana půdy  Hospodaření v zemědělství  Kvalita a zpracování zemědělských produktů   a dalších 16 oborů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Fakulta lesnická a dřevařská

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Dřevařské inženýrství  Forest Engineering  Forestry, Water and Landscape Management  Lesní inženýrství  Tropical Forestry and Agroforestry  Wood Engineering (EN)

Fakulta životního prostředí

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Krajinné a pozemkové úpravy  Krajinné inženýrství  Landscape Planning  Prostorové plánování  Voda v krajině

Fakulta rybářství a ochrany vod

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | Vodňany

Obory: Fishery and protection of waters  Rybářství a ochrana vod

Zemědělská fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Biologie a ochrana zájmových organismů  Kvalita zemědělských produktů  Multifunctional Agriculture  Pozemkové úpravy a převody nemovitostí  Zemědělská a dopravní technika  Zemědělské biotechnologie   a další 2 obory

Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Brno

Obory: Agricultural Engineering  Agrobyznys  Biotechnologie rostlin  Ekotrofologie  Fytotechnika  Chov koní a agroturistika  Jakost a zdravotní nezávadnost potravin  Krmivářství  Rozvoj venkova  Rybářství a hydrobiologie   a další 4 obory

Lesnická a dřevařská fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Brno | testy

Obory: Design nábytku  Dřevařské inženýrství  European Forestry  Krajinné inženýrství  Lesní inženýrství  Nábytkové inženýrství  Stavby na bázi dřeva

Zahradnická fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Lednice na Moravě

Obory: International Master of Horticulture Science  Management zahradních a krajinářských úprav  Řízení zahradnických technologií  Zahradní a krajinářská architektura  Zahradnictví

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno | Brno | testy

Obory: Animal Protection and Welfare  Bezpečnost a kvalita potravin  Food Safety and Quality  Ochrana zvířat a welfare  Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma