Chci studovat umění

Veletrh GAUDEAMUS Praha 2018 od 23.1. do 25.1.2018, PVA Expo Praha Letňany

Fakulta umění

Ostravská univerzita | Ostrava

Obory: Intermediální umění  Kresba  Grafika  Malba  Sochařství - volná tvorba  Tvůrčí fotografie  Interpretace a teorie interpretace  Cembalo  Fagot  Flétna  Hoboj  Housle  Klarinet  Saxofon  Klavír  Lesní roh   a dalších 6 oborů

Akademie výtvarných umění v Praze

Praha 4

Obory: Volné umění  Restaurování výtvarných uměleckých děl  Malířství / volná tvorba  Grafika a kresba  Sochařství - restaurování výtvarných děl sochařských  Restaurování výtvarných děl  Architektonická tvorba   a dalších 5 oborů

Divadelní fakulta

Janáčkova akademie múzických umění v Brně | Brno

Obory: Dramatická umění  Scénografie  Světelný design  Činoherní režie  Divadlo a výchova  Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika  Taneční a pohybové divadlo a výchova  Divadelní manažerství   a dalších 8 oborů

Filozofická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 1

Obory: Dějiny umění  Dějiny výtvarného umění  Estetika  Estetika (dvouoborové)  Komparatistika  Komparatistika (dvouoborové)  Divadelní věda  Divadelní věda (dvouoborové)  Český jazyk a literatura   a dalších 13 oborů

TIP

ART & DESIGN INSTITUT

Praha 3 – Vinohrady

Obory: Psychologie umění  Dějiny umění  Kulturní antropologie a umění  Filozofie uměleckého projevu  Umělecké dílo v prostoru / Design interiéru  Marketing a obchod uměleckých děl  Malba  Muzejnictví a galerijnictví   a další 4 obory

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Filozofická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Dějiny umění  Dějiny a filozofie umění  Dějiny umění (dvouoborové)  Estetika  Estetika (dvouoborové)  Kulturní studia (dvouoborové)  Kulturní studia  Anglická a americká literatura   a dalších 39 oborů

Filozofická fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Dějiny umění  Teorie a dějiny umění  Srovnávací a uměnovědná studia  Sdružená uměnovědná studia  Hudební věda  Estetika  Literární komparatistika  Teorie a dějiny divadla  Estetika a kulturní studia   a dalších 107 oborů

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Praha 1

Obory: Výtvarné umění  Teorie a dějiny moderního a současného umění  Výtvarná tvorba  Design  Architektonická tvorba  Architektura  Grafika a vizuální komunikace

Fakulta výtvarných umění

Vysoké učení technické v Brně | Brno

Obory: Výtvarné umění - grafika (grafika)  Výtvarná umění a umělecký provoz  Výtvarné umění - konceptuální tendence (environment)  Výtvarné umění - konceptuální tendence (intermédia)   a dalších 14 oborů

Filozofická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Dějiny výtvarných umění  Teorie a dějiny výtvarných umění  Teorie a dějiny dramatických umění  Uměnovědná studia  Uměnovědná studia (dvouoborové)  Germanistická medievistika (dvouoborové)   a dalších 15 oborů

Filozofická fakulta

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 6

Obory: Dějiny křesťanského umění  Církevní a obecné dějiny  Dějiny evropské kultury

Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Galerijní pedagogika a zprostředkování umění  Vizuální tvorba se zaměřením na vzdělávání  Vizuální tvorba  Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky  Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání  Pedagogické asistentství výtvarné výchovy pro základní školy

Filozofická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Dějiny umění a památková péče (dvouoborové)  Dějiny umění se zaměřením na památkovou péči a technické památky  Historie a ochrana průmyslového dědictví  Učitelství historie pro střední školy  Medievistika   a dalších 57 oborů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Fakulta umění a architektury

Technická univerzita v Liberci | Liberec

Obory: Vizuální komunikace  Vizuální komunikace - digitální média  Design prostředí  Architektura  Architecture

Fakulta umění a designu

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Grafický design  Design  Fotografie a intermediální tvorba  Kurátorská studia  Vizuální komunikace  Photography and Time-Based Media

Divadelní fakulta

Akademie múzických umění v Praze | Praha 1

Obory: Scénografie alternativního a loutkového divadla  Scénografie  Herectví činoherního divadla  Dramaturgie činoherního divadla  Performerství  Herectví alternativního a loutkového divadla   a dalších 16 oborů

Hudební a taneční fakulta

Akademie múzických umění v Praze | Praha 1

Obory: Choreografie  Taneční věda  Pantomima  Zpěv  Choreografie a teorie choreografie  Pedagogika tance  Cembalo  Zvuková tvorba  Bicí nástroje  Kontrabas - jazz  Bicí nástroje - jazz  Klavír  Varhany  Tuba   a dalších 28 oborů

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň

Obory: Sochařství  Ilustrace a grafika  Ilustrace a grafický design  Intermediální tvorba  Design kovu a šperku  Multimediální design  Design  Fashion design

Filmová a televizní fakulta

Akademie múzických umění v Praze | Praha 1

Obory: Zvuková tvorba  Teorie filmové a multimediální tvorby  Produkce  Scénáristika a dramaturgie  Střihová skladba  Kamera  Režie  Dokumentární tvorba  Fotografie  Cinema and Digital Media  Restaurování fotografie   a další 3 obory

Hudební fakulta

Janáčkova akademie múzických umění v Brně | Brno

Obory: Hra na cembalo  Hra na housle  Hra na flétnu  Hra na kontrabas  Historická interpretace  Hra na klavír  Hra na klarinet  Hra na hoboj  Kompozice a teorie kompozice  Hra na trubku  Hra na bicí nástroje  Kompozice   a dalších 18 oborů