Chci studovat umění

Období MAJÁLESŮ začína! Hradec králové, Praha, Brno. Půjdeš?

Fakulta umění

Ostravská univerzita | Ostrava

Obory: Intermediální umění  Kresba  Malba  Grafika  Sochařství - volná tvorba  Tvůrčí fotografie  Interpretace a teorie interpretace  Viola  Pozoun  Lesní roh  Kontrabas  Fagot  Hoboj  Klarinet  Zpěv  Cembalo  Trubka   a dalších 5 oborů

Akademie výtvarných umění v Praze

Praha 4

Obory: Volné umění  Malířství / volná tvorba  Sochařství - restaurování výtvarných děl sochařských  Restaurování výtvarných uměleckých děl  Restaurování výtvarných děl  Grafika a kresba  Architektonická tvorba   a dalších 5 oborů

Divadelní fakulta

Janáčkova akademie múzických umění v Brně | Brno

Obory: Dramatická umění  Světelný design  Scénografie  Činoherní režie  Taneční a pohybové divadlo a výchova  Divadlo a výchova  Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika  Muzikálové herectví   a dalších 6 oborů

Filozofická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 1

Obory: Dějiny umění  Dějiny výtvarného umění  Estetika (dvouoborové)  Estetika  Komparatistika  Komparatistika (dvouoborové)  Divadelní věda (dvouoborové)  Divadelní věda  Český jazyk a literatura (dvouoborové)   a dalších 13 oborů

TIP

ART & DESIGN INSTITUT

Praha 3 – Vinohrady

Obory: Psychologie umění  Dějiny umění  Kulturní antropologie a umění  Filozofie uměleckého projevu  Design prostoru/interiéru  Marketing a obchod uměleckých děl  Malba  Muzejnictví a galerijnictví  Grafika  Multimédia   a další 2 obory

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Filozofická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Dějiny umění  Dějiny umění (dvouoborové)  Estetika  Estetika (dvouoborové)  Kulturální studia  Kulturní studia (dvouoborové)  Anglická a americká literatura (dvouoborové)  Kulturní studia   a dalších 36 oborů

Filozofická fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Dějiny umění  Teorie a dějiny umění  Sdružená uměnovědná studia  Hudební věda  Estetika  Literární komparatistika  Teorie a dějiny divadla  Estetika a kulturní studia  Teorie interaktivních médií   a dalších 101 oborů

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Praha 1

Obory: Výtvarné umění  Teorie a dějiny moderního a současného umění  Výtvarná tvorba  Design  Architektura  Grafika a vizuální komunikace  Architektonická tvorba

Fakulta výtvarných umění

Vysoké učení technické v Brně | Brno

Obory: Výtvarné umění - grafika (grafika)  Výtvarná umění a umělecký provoz  Výtvarné umění - konceptuální tendence (environment)  Výtvarné umění - konceptuální tendence (intermédia)   a dalších 14 oborů

Filozofická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Dějiny výtvarných umění  Teorie a dějiny výtvarných umění  Uměnovědná studia (dvouoborové)  Uměnovědná studia  Divadelní věda (dvouoborové)  Italská filologie (dvouoborové)  Německá filologie (dvouoborové)   a dalších 15 oborů

Filozofická fakulta

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 6

Obory: Dějiny křesťanského umění  Církevní a obecné dějiny  Dějiny evropské kultury

Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Galerijní pedagogika a zprostředkování umění  Vizuální tvorba se zaměřením na vzdělávání  Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky  Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání

Filozofická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Dějiny umění a památková péče (dvouoborové)  Dějiny umění se zaměřením na památkovou péči a technické památky  Učitelství historie pro střední školy  Historie a ochrana průmyslového dědictví   a dalších 57 oborů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Fakulta umění a architektury

Technická univerzita v Liberci | Liberec

Obory: Vizuální komunikace  Vizuální komunikace - digitální média  Design prostředí  Architektura  Architecture

Fakulta umění a designu

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Grafický design  Design  Fotografie a intermediální tvorba  Kurátorská studia  Vizuální komunikace  Photography and Time-Based Media

Divadelní fakulta

Akademie múzických umění v Praze | Praha 1

Obory: Scénografie alternativního a loutkového divadla  Scénografie  Dramaturgie činoherního divadla  Herectví činoherního divadla  Herectví alternativního a loutkového divadla  Dramatická výchova   a dalších 13 oborů

Hudební a taneční fakulta

Akademie múzických umění v Praze | Praha 1

Obory: Taneční věda  Choreografie  Choreografie a teorie choreografie  Zpěv  Pedagogika tance  Cembalo  Nonverbální divadlo  Lesní roh  Viola  Bicí nástroje - jazz  Kytara  Operní režie  Saxofon - jazz  Tuba  Fagot   a dalších 23 oborů

Filmová a televizní fakulta

Akademie múzických umění v Praze | Praha 1

Obory: Zvuková tvorba  Teorie filmové a multimediální tvorby  Produkce  Audiovizuální studia  Dokumentární tvorba  Kamera  Restaurování fotografie  Režie  Fotografie  Scénáristika a dramaturgie  Animovaná tvorba   a další 3 obory

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň

Obory: Sochařství  Ilustrace a grafický design  Ilustrace a grafika  Intermediální tvorba  Fashion design  Design kovu a šperku  Design  Multimediální design

Hudební fakulta

Janáčkova akademie múzických umění v Brně | Brno

Obory: Hra na cembalo  Hra na housle  Duchovní hudba  Hra na fagot  Kompozice a teorie kompozice  Zpěv  Hra na trombon  Hra na trubku  Jazzová interpretace  Hudební produkce  Operní režie  Hudební manažerství   a dalších 20 oborů