Chci studovat farmacii

Období MAJÁLESŮ začína! Hradec králové, Praha, Brno. Půjdeš?

Farmaceutická fakulta

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno | Brno

Obory: Farmacie  Farmaceutická technologie - galenická farmacie  Farmakognosie  Pharmacy  Farmakologie a toxikologie  Farmaceutická chemie  Bezpečnost a kvalita léčiv

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Univerzita Karlova | Hradec Králové | testy

Obory: Farmacie  Klinická farmacie  Farmacie (EN)  Klinická a sociální farmacie  Klinická a sociální farmacie (EN)  Farmaceutická analýza  Farmaceutická analýza (EN)  Farmaceutická chemie  Farmaceutická chemie (EN)   a dalších 11 oborů

Fakulta vojenského zdravotnictví

Univerzita obrany v Brně | Hradec Králové

Obory: Vojenská farmacie  Military Internal Medicine  Military Radiobiology  Epidemiology  Medical Microbiology  Vojenské vnitřní lékařství  Zdravotnický záchranář  Military Surgery  Lékařská mikrobiologie   a dalších 10 oborů

Lékařská fakulta v Plzni

Univerzita Karlova | Plzeň 3

Obory: Lékařská farmakologie (EN)  Lékařská farmakologie  Otorinolaryngologie  Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie (EN)  Chirurgie  Anatomie, histologie a embryologie (EN)  Radiologie   a dalších 19 oborů

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzita Karlova | Hradec Králové

Obory: Lékařská farmakologie  Chirurgie  Klinická onkologie a radioterapie  Hygiena, preventivní lékařství  Všeobecné lékařství  Zubní lékařství  Všeobecná sestra  Anatomie, histologie a embryologie (EN)   a dalších 21 oborů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Fakulta chemicko-inženýrská

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Analýza léčiv  Chemistry and Technology (Specialization in Chemistry, Engineering and Technology)  Technická kybernetika  Forenzní chemie (zaměření forenzní analytická chemie  Chemické inženýrství  Analytická chemie   a dalších 11 oborů

TIP

Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Farmakochemie a medicinální materiály  Zdravotní laborant

Fakulta chemicko-technologická

Fakulta chemické technologie

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Výroba léčiv  Syntéza léčiv  Syntéza a výroba léčiv

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Biotechnologie léčiv  Laboratorní metody a příprava léčivých přípravků

Lékařská fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Lékařská farmakologie  Chirurgie  Fyziologie a patologická fyziologie  Onkologie  Gynekologie a porodnictví  Stomatologie  Neurovědy  Anatomie, histologie a embryologie  Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie   a dalších 16 oborů

1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova | Praha 2

Obory: Farmakologie a toxikologie  Farmakologie a toxikologie (EN)  Preventivní medicína  Adiktologie  Nutriční terapeut  Experimentální chirurgie  Stomatologie  Fyzioterapie  Preventivní medicína (EN)  Stomatologie (EN)   a dalších 35 oborů

2. lékařská fakulta

Univerzita Karlova | Praha 5-Motol

Obory: Farmakologie a toxikologie  Farmakologie a toxikologie (EN)  Preventivní medicína  Preventivní medicína (EN)  Všeobecná sestra  Fyzioterapie  Všeobecné lékařství  Experimentální chirurgie   a dalších 24 oborů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova | Praha 10

Obory: Farmakologie a toxikologie (EN)  Farmakologie a toxikologie  Veřejné zdravotnictví  Neurovědy  Všeobecná sestra  Neurovědy (EN)  Preventivní medicína  Fyzioterapie  Experimentální chirurgie (EN)   a dalších 23 oborů

European School of Business & Management

Praha 2

Obory: MBA - Management zdravotnictví

Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Chemie  Organická chemie  Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách  Lékařská fyzika

Přírodovědecká fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1 | testy

Obory: Experimentální biologie

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Karlova | Praha 2

Obory: Anatomie a fyziologie rostlin  Anatomie a fyziologie rostlin (EN)  Analytická chemie