Chci studovat farmacii

CHCEŠ STUDOVAT VENKU ZA PENÍZE BRITSKÉ VLÁDY? JAK NA TO?

Farmaceutická fakulta

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno | Brno

Obory: Farmacie  Farmaceutická technologie - galenická farmacie  Pharmacy  Farmakognosie  Farmakologie a toxikologie  Farmaceutická chemie  Bezpečnost a kvalita léčiv

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Univerzita Karlova | Hradec Králové | testy

Obory: Farmacie  Klinická farmacie  Farmacie (EN)  Klinická a sociální farmacie (EN)  Klinická a sociální farmacie  Farmaceutická analýza  Farmaceutická analýza (EN)  Farmaceutická chemie  Farmaceutická chemie (EN)   a dalších 11 oborů

Fakulta vojenského zdravotnictví

Univerzita obrany v Brně | Hradec Králové

Obory: Vojenská farmacie  Military Internal Medicine  Military Surgery  Medical Microbiology  Epidemiologie  Vojenská chirurgie  Toxicology  Toxikologie  Vojenské vnitřní lékařství  Lékařská mikrobiologie  Epidemiology   a dalších 8 oborů

Lékařská fakulta v Plzni

Univerzita Karlova | Plzeň 3

Obory: Lékařská farmakologie (EN)  Lékařská farmakologie  Pediatrie  Vnitřní nemoci  Sociální lékařství  Dermatovenerologie  Fyziologie a patologická fyziologie  Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie   a dalších 18 oborů

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzita Karlova | Hradec Králové

Obory: Lékařská farmakologie  Klinická onkologie a radioterapie  Pediatrie  Anatomie, histologie a embryologie  Všeobecná sestra  Gynekologie a porodnictví  Zubní lékařství  Anatomie, histologie a embryologie (EN)   a dalších 21 oborů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Fakulta chemicko-inženýrská

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Analýza léčiv  Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků  Procesní inženýrství a management  Fyzikální chemie  Senzorika a kybernetika v chemii  Analytická a fyzikální chemie  Chemie   a dalších 12 oborů

TIP

Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Farmakochemie a medicinální materiály  Zdravotní laborant

Fakulta chemicko-technologická

Fakulta chemické technologie

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Výroba léčiv  Syntéza léčiv  Syntéza a výroba léčiv

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Biotechnologie léčiv  Laboratorní metody a příprava léčivých přípravků

Lékařská fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Lékařská farmakologie  Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie  Lékařská imunologie  Neurovědy  Onkologie  Stomatologie  Psychiatrie  Gynekologie a porodnictví  Anatomie, histologie a embryologie  Neurologie   a dalších 15 oborů

1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova | Praha 2

Obory: Farmakologie a toxikologie (EN)  Farmakologie a toxikologie  Všeobecná sestra  Nutriční terapeut  Adiktologie  Fyziologie a patofyziologie člověka (EN)  Fyziologie a patofyziologie člověka  Experimentální chirurgie (EN)   a dalších 37 oborů

2. lékařská fakulta

Univerzita Karlova | Praha 5-Motol

Obory: Farmakologie a toxikologie  Farmakologie a toxikologie (EN)  Gerontologie  Preventivní medicína  Preventivní medicína (EN)  Fyziologie a patofyziologie člověka (EN)  Fyziologie a patofyziologie člověka  Fyzioterapie   a dalších 24 oborů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova | Praha 10

Obory: Farmakologie a toxikologie  Farmakologie a toxikologie (EN)  Neurovědy  Preventivní medicína (EN)  Fyziologie a patofyziologie člověka (EN)  Neurovědy (EN)  Fyziologie a patofyziologie člověka  Všeobecné lékařství   a dalších 24 oborů

European School of Business & Management

Praha 2

Obory: MBA - Management zdravotnictví

Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Chemie  Organická chemie  Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách  Lékařská fyzika

Přírodovědecká fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1 | testy

Obory: Experimentální biologie

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Karlova | Praha 2

Obory: Anatomie a fyziologie rostlin  Anatomie a fyziologie rostlin (EN)  Analytická chemie