Status studenta

Pět situací, kdy ztrácíte status studenta

Blíží se konec školního roku, jarní termín maturit už je za námi a řada vysokoškoláků už má za sebou také bakalářské či magisterské státnice. S koncem studia a ztrátou statusu studenta se mimo jiné pojí také nové finanční povinnosti, jako je placení sociálního a zdravotního pojištění. Kdy přesně tedy status ztrácíte a jak si ho můžete …

číst více

Nultý ročník – jedna z možností pro nepřijaté

Nultý ročník je obecný pojem zahrnující všechny přípravné kurzy k přijímačkám, ale i k následnému studiu vybraného oboru na vysoké škole. Tato příprava se může odehrávat buď přímo na půdě školy, na niž by se chtěl účastník kurzu v budoucnu přihlásit, nebo v rámci některého z komerčních kurzů vzdělávacích agentur. Nabídka nultých ročníků je dnes opravdu široká. Pozn.: článek byl 16. 9. 2013 aktualizován. (lč)

číst více

Osud školného jako na houpačce – jak bude záviset na výši platu?

Debata kolem školného dostala zase nový směr. Zatímco ještě nedávno se zdálo, že vysokoškolští studenti by mohli školné v plánované výši 10 000 korun za semestr začít splácet až tehdy, dosáhne-li jejich plat výše nejméně průměrného platu, nyní se zase spekuluje o tom, že nutnost splácení školného by se na výši platu vůbec nevázala. Mzda by ovlivnila maximálně jen …

číst více