Materiálové inženýrství

Třetí kolo přijímacího řízení na Univerzitě Tomáše Bati

Studenti, kterým se nepodařilo odmaturovat v řádném termínu, nemusí věšet hlavy. Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně vypisuje 3. kolo přijímacího řízení. Uchazeči budou přijímání na základě maturitního vysvědčení, jež je třeba dodat nejpozději do 2. 10. 2012. Přijímací zkoušky se tedy nekonají. Přihlášky podávejte do 18. 9. 2012. Vybírat lze z těchto bakalářských oborů a specializací: Nanomateriály a biomateriály Inženýrství …

číst více

Vysoká škola báňská vypisuje třetí kolo přijímacího řízení

Dokonce ani v srpnu není vše ztraceno, pokud stále ještě nejste přijati na vysokou školu. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava totiž stále ještě přijímá přihlášky na Fakultu metalurgie a materiálového inženýrství. Přijati mohou být dokonce i ti studenti, kteří půjdou k maturitní zkoušce až v září. Nejzazší termín pro podání přihlášek je 21. září 2012. Přijímací zkouška se nekoná. Hlásit …

číst více

Materiálové inženýrství – nový program a novinky v něm

Také zájemci o studium metalurgie a materiálového inženýrství se dočkali a již ve čtvrtek 26. ledna 2012 mohou navštívit jednu z mála fakult, které podobný obor nabízejí. Jedná se konkrétně o Fakultu metalurgie a materiálového inženýrství (FMMI) na Vysoké škole báňské-Technické univerzitě Ostrava (VŠB-TUO). Tamní den otevřených dveří začne v 9:00 hodin v posluchárně C2 v areálu VŠB-TUO v Ostravě-Porubě. Kromě samotného setkání se …

číst více

Speciál O OBORECH: Materiálové inženýrství

Studijní obor na pomezí chemie, fyziky, technických věd a výrobní technologie. Poměrně univerzální vědní disciplína, která má budoucnost. Možnost zapojit se do rozvoje nových materiálů, kterých je zapotřebí ve všech sférách lidské činnosti. A nebo prostě obor, kam se dá dostat bez přijímaček. Ve všech případech jde o materiálové inženýrství.

číst více