Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice otevírá nové obory. Učit bude budoucí piloty i sportovní manažery

Už od následujícího školního roku, který startuje v září bude Univerzita Pardubice – jako jediná škola ve střední Evropě – otevírat obor Technika, technologie a řízení letecké dopravy. „Nový profesní program zaměřený na letectví otvíráme jako jediní minimálně v rámci Česka. Pro letošní rok počítáme, vzhledem k výuce ve specializovaných laboratořích, s nástupem 24 nově přijatých …

číst více

Univerzita Pardubice stále přijímá přihlášky

I nyní je možné podávat přihlášky na Univerzitu Pardubice, která vyhlásila druhé kolo přijímacího řízení. Uchazeči se stále mohou hlásit na následující bakalářské obory: Na Dopravní fakultě Jana Pernera (možné je i studium kombinovanou formou): Management elektronických komunikací a poštovních služeb Aplikovaná informatika v dopravě Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě Technologie a řízení dopravy – Technologie a řízení dopravních systémů …

číst více

POROVNÁNÍ OBORŮ: Logistika

Logistika je stále populárnější obor, který lze v Česku studovat už na třech různých vysokých školách. Následující článek se zaměřuje především na srovnání jednotlivých studijních programů logistiky v dopravě a spojích, ale také na kombinaci tohoto oboru se studiem informačních systémů.

číst více

Modernizuje se Univerzita Pardubice i VŠB-Technická univerzita Ostrava

Univerzita Pardubice zahajuje realizaci dvou významných projektů financovaných z fondů Evropské unie. Prvním je výstavba Výukového a výzkumného centra v dopravě v Doubravicích nedaleko Pardubic, které bude sloužit potřebám Dopravní fakulty Jana Pernera, tím druhým rozsáhlá rekonstrukce historicky nejstaršího a památkově chráněného objektu univerzity. Cílem rekonstrukce má být vytvoření co nejmodernějších podmínek pro rozvoj informačně-technologických kompetencí mladých badatelů, …

číst více

Přijímací řízení na doktorské studium na UPCE stále otevřeno

Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice stále přijímá přihlášky k doktorskému studiu. Přihlášky ke studiu lze podávat na předepsaném SEVT tiskopise nebo lze využít elektronickou přihlášku (http://eprihlaska.upce.cz). Na elektronickou i tištěnou přihlášku je nutné kromě studijného programu a studijního oboru uvést téma dizertační práce. Předpokládané počty přijímaných uchazečů na fakultu podle studijních programů, studijních oborů a formy studia: …

číst více