Management

67 škol a fakult

Pedagogická fakulta

  • Andragogika a management vzdělávání
  • Školský management
2 programy

Vysoká škola obchodní a hotelová s. r. o.

  • Destinační management
  • Gastronomie
  • Letecká doprava
  • Management hotelnictví a cestovního ruchu
4 programy

Fakulta stavební

  • Civil Engineering Management
  • Management stavebnictví
2 programy