Země a vesmír

1.vesmír, 2.sluneční soustava, 3.planetky-komety-meteroidy, 4.průzkum vesmíru

1) Vesmír

Zhruba před 20 miliardami let došlo k tzv.Velkému třesku=během relativně krátké doby se na malém místě ve vesmíru shromáždilo velké množství energie a jejíž hustota a síla byla ohromná a která se začala přeměňovat ve hmotu s ohromnou hustotou,která vyvolala obrovskou explozi.Hmota se explozí roztrhala a rozlétla se do všech koutů starého vesmíru a dala tak vzniknout vesmíru novému,jak ho známe dnes.

Nevíme jak je vesmír velký a ve které jeho části se nacházíme.Víme však,že naše planeta se neustále pohybuje kolem Slunce,které tvoří střed naší sluneční soustavy,která se zase pohybuje po eliptické dráze diskovitou galaxií(Mléčnou Drahou).Naše galaxie se otáčí kolem centrálního slunce a zároveň s ostatními galaxiemi putuje vesmírem a to z důvodu jeho neustálého rozpínání.

Fakta:dosud známý vesmír do vzdálenosti 200 000 000 s­větelných let od Země

rychlost světla 3.10.8 m.s.-1

geologicky aktivní období vesmíru-před 3,2 mld let

světelný rok je vzdálenost,kterou urazí světlo v období jednoho roku

teplota-absolutní nula-nejnižší dosažitelná teplota ve vesmíru

2) Sluneční soustava

Země je jednou z devíti planet naší sluneční soustavy.Okolo většiny planet obíhají tělěsa,kterým říkáme satelity nebo družice.V pořadí od Slunce vypadá naše sluneční soustava takto:Merkur,Ve­nuše,Země,Mar­s,Jupiter,Satur­n,Uran,Neptun,Plu­to.První 4 leží relativně blízko Slunci a často je proto nazýváme vnitřní planety.Ostat­ní,které jsou od Slunce dále se proto nazývají vnější.Vnitřní planety jsou v podstatě tuhé,podobné Zemi.Planety vnější kromě kromě Pluta jsou obrovské plynné koule.

Slunce-Slunce je mnohem větší než všechna ostatní tělesa v soustavě.Je to obrovská žhavá koule zářícího plynu.Slunce je hvězda a jeho paprsky se na Zem dostanou za 8 minut.Podobně jako ostatní hvězdy se Slunce skládá především z vodíku,který zde slouží jako palivo a umožňuje vznik reakcí pro uvolňování energie.

Rovníkový průměr je 1 392 000 km,­hmotnost 333 000 krát větší než zemská,objem 1 304 000 krát větší než zemský,hustota 1,4 krát voda.Okolo sevé osy se Slunce otočí za 25 dní 9 hodin.Průměrná teplota je 5500 C,stáří 4,5 mld let.

Merkur-2.nejmenší planeta naší soustavy podobná složení našemu Měsíci.Nemá atmosféru a má díky své vzdálenosti od Slunce velice horký povrch.Velice pomalu se otáčí kolem své osy a proto se jednotlivé části po dlouhou dobu vystaveny žáru Slunce.Průměr rovníku 4878 km,hmotnost 17 krát menší než zemská,objem 20 krát menší,hustota 5,4 krát voda,vzdálenost od Slunce 58 000 000 km,oběh kolem Slunce 88 dní,rotace kolem osy 58 dní 16 hodin,teploty 450 C- –183 C,nemá žádné družice.

Venuše-Po Měsíci nejjasnějším tělesem noční oblohy.Protože je blízko a její plynový obal dobře odráží měsíční svit.Je o málo menší než Země a má hustou atmosféru,která je složena hlavněz oxidu uhličitého a kyseliny sírové.Tato atmosféra způsobuje zadržování tepla a vznik teploty okolo 480 C.Hustota 5,2 vody,vzdálenost od Slunce 108 000 000km,oběh okolo Slunce 224 dní,17hodin,ro­tace okolo osy-234 dní 4 hodiny,nemá družice.

Země-Kamenité těleso s atmosférou.Vzni­kla asi před 4,6 mld let jako žhavá koule z roztavených skal.Od té doby se povrch ochladil a neustále se mění.Oceán zde zabírá přes 2/3 povrchu.Před miliony let bylo jiné množství i rozmístění kontinentů.Ty se neustále pohybují po zemských deskách.Rovníkový průměr-12 756km,hmotnost 6.10.24 kg,objem 1,1.10.12 km,hus­tota 5,5 vody,vzdálenost od Slunce-149 000 000 km,oběh kolem Slunce 365 dní a 5 hodin,rotace okolo osy 23h a 56 minut,průměrná povrchová teplota 15 C,1 družice-Měsíc.

Mars-Díky svému rudému zbarvení jedna z nejlépe rozpoznatelných planet.Má dvě družice Phobos a Deimos,ktré jsou kusy skal s krátery.Mars se ralativně podobá Zemi-jeho den je pouze o něco delší a má roční období.Má také atmosféru,v níž vznikají bouře.Je to jediná planeta sluneční soustvy,s kterou se do budoucna počítá jako s cílem přistání.Rovníkový průměr-6 794km,hmotnost 9 krát menší než zemská,objem 7krát menší než zemský,hustota 3krát voda,vzdálenost od Slunce-227 900 000 km,oběh kolem Slunce 687 dní,rotace okolo osy 24 hodin 37 minut,průměrná teplota –23 C

Jupiter-Jednoznačně největší planeta.Obrovská plynová koule,jejíž hmotnost je 2 krát větší než hmotnost všech ostatních planet dohromady.Otmosféru tvoří hlavně vodík.Jsou zde oceány tekutého vodíku,které jsou 10 tisíce km hluboké.Ve středu je pravděpodobně malé kamenné jádro.Je zde velice vysoká teplota a tlak.Rovníkový průměr-142 800 km,hmotnost 318 krát Země,objem 1319 krát Země,hustota 1,3 vody,vzdálenost od Slunce 778 300 000km,oběh okolo Slunce 11 let 10 měsíců,rotace okolo osy 9 hodin 50 minut,průměrná teplota –150 C,počet družic 16,možná víc

Saturn-Druhá největší planeta soustavy.Od Slunce je dvakrát dále než Jupiter.Má prstenec.Je to velice řídká plynová koule.Větry v atmosféře mají obrovskou rychlost-vznik hurikánů po celé planetě.Rovníkový průměr-120 000km,hmotnost 95krát Země,objem744 Země,hustota 0,7 Země,vzdálenost od Slunce 1 427 000 000­km,oběh kolem Slunce 29 let 6 měsíců,rotace kolem osy 10h 39 minut,průměrná teplota –180 C,družic 22 a více.

Uran-Dvakrát dále od Slunce než Saturn.Většina planet rotuje kolmo na svou oběžnou dráhu,ale Uran je doslova povalen na jednu stranu.Složení podobné jako u Saturnu,ale je menší.Má také systém prstenců,který je však mnohem slabší.Rovníkový průměr-50 800km,hmotnost 14,5 Země,objem 63 Země,hustota 1,6 vody,vzdálenost od Slunce 2869,6.10.6,oběh kolem Slunce 84 let,rotace kolem osy 17h 14 minut,teplota –214 C,družice 15 možná víc.

Neptun-Obrovská plynná koule,která má kolem rovníku systém prstenců.Má minimálně 8 družic,ale ze Země jsou vidět jen dvě-Nereidu a Triton,který je celý pokrytý zmrzlýmy plyny a s teplotou –220 C je považován za nejchladnější objekt soustavy.Hmotnost 17krát zemská,objem 55 krát zemská,hustota 2,3 vody,vzdálenost od Slunce 4469,6.10.6km,oběh okolo Slunce 164 let 10 měsíců,rotace okolo osy 16 hodin,teplota –220 C.

Pluto-Je njvzdálenější planetou sluneční soustavy,avšak do roku 1999 obíhala uvnitř dráhy Neptunu,takže až do tohoto roku to byl Neptun.Díky jeho vzdálenosti toho víme velice málo.Je mnohem menší než náš Měsíc.Má družici,která se nazývá Charon a má zhruba poloviční velikost Pluta a proto se často nazývají dvojplanetou.

Rovníkový průměr-2300 km,500 krát lehčí než Země,hustota 2krát voda,vzdálenost od Slunce 5,9.10.9 km,oběh okolo Slunce 247 let 8 měsíců,rotace osy-6 dní 9 hodin

Měsíc-Je k nám stokrát blíže než jakákoli planeta.Zemi oběhne zhruba za měsíc.Je to těleso s 1/4 poloměrem Země bez atmosféry a s horninovým povrchem a krátery.Není přesné tvrzení,že Měsíc obíhá kolem Země,protože spolu tvoří gravitačně spjatou dvojici,která se otáčí kolem společného těžiště=barycen­tra.Rotací kolem barycentra vzniká odstředivá síla,která má důležitou roli při odlivu a přílivu.Měsíc září slunečním světlem.Při oběhu vidíme osvětlené jen některé části jehož fáze nazýváme:nov,první čtvrť,úplněk,třetí čtvrť,nov.Ve fázi novu je k nám přivrácená měsíční koule ve tmě.Při úplňku se Měsíc nachází osvětlenou částí přímo k Zemi a vidíme osvětlený celý kotouč.Tehdy můžeme pozorovat temné plochy,které jsou vyvřelé horniny zvané moře,a světlá pohoří a vysočiny,které jsou posety stovkami kráterů.Rovníkový průměr-3476 km,81krát lehčí než Země,hustota 3,3krát voda,vzdálenost od Země-384 000 km,kolem osy rotuje stejně dlouho jako kolem Země,teplota od 120 C–160 C.

Zatmění Měsíce nastane,jestliže se Měsíc dostane do stínu Země.Nemizí úplně,ale zabarví se do měděna,což je důsledek lomu světla v zemské atmosféře.

Zatmění Slunce nastává,když se Měsíc dostane před sluneční kotouč.Vrhá na zem plný stín nikdy širší než 271km a polostín,kde pozorujeme částečné zatmění.

3) Planetky,kome­ty,meteoroidy

Ve vesmíru se vyskytuje nespočet dalších těles.Řadí se mezi ně třeba i vesmírný prach nebo odpad ze Země.

Planetky-Miliony úlomků různých skal nebo planet.Většina z nich dosahuje průměru pouze několik 10 km.

Meteoroidy-Maličká tělíska,která neustále bombardují povrch Země.Většinou shoří v atmosféře,do které vnikají vysokou rychlostí.

Komety-Vesmírem se pohybující tělesa,které se skládají z kusů kamení,ledu a prachu.Ve chvílích,kdy se komety blíží Slunci,led taje a mění se na plyn a současně se z komety uvolňuje prach-kolem jádra komety se vytvoří mrak,který odráží sluneční světlo.

4) Průzkum vesmíru

První umělou družici Sputnik 1 vypustil v roce 1957 SSSR.První člověk ve vesmíru byl Jurij Gagarin,který roku 1961 obletěl Zemi v lodi Vostok 1.Lidé nejprve zkoumali Měsíc,jehož vyvrcholením byly projekty Apollo

Za správnost a původ studijních materiálů neručíme.