Režim dne, biologické rytmy, únava a spánek, neverbální komunikace

Vysvětlení základních pojmů: Režim dne je vlastně takový JÍZDNÍ ŘÁD, jsou to opakující se činnosti během dne.

Co je v RD důležité:

střídat aktivitu s odpočinkem, aby nedocházelo k přetěžování organismu

opakovat jednotlivé složky režimu pravidelně

přizpůsobit aktivitu s odpočinkem a biologickým rytmům

Biologické rytmy

 • Biorytmy = pravidelně se opakující změny, které probíhají v org.
 • jsou: -vrozené (geneticky podmíněné)

- závislé na vnějších vlivech (střídání dne a noci, nemoc, zátěž)

- uměle vytvořené (pravidelným a dlouhodobým opakováním určitého režimu)

3 druhy biorytmů:

1.    dříve než po 24 hodinách = INFRADIÁNNÍ (dýchání, srdeční činnost)

2.   po 24 hodinách = CIRKADIÁNNÍ (aktivita, tělesná teplota, hladiny hormonů)

3.   po více než 24 hodinách = ULTRADIÁNNÍ (menstruační cyklus)

Únava a spánek

Je to obranná reakce organismu, chrání nás před vyčerpáním. Je to přirozený fyziologický stav.

Projevy únavy:

- snížení výkonnosti, schopnosti soustředit se

zhoršení svalové koordinace

- zpomalené reakce, hrozí mikrospánek

Spánek:

 • hodnotná forma pasivního odpočinku
 • dočasné snížení psych. a fyz. aktivity
 • regenerace
 • změny činností některých orgánových soustav (pomalejší dýchání, činnost srdce, trávení, …)

 

 FÁZE SPÁNKU:

1)     USÍNÁNÍ – prohloubené dýchání, svalová relaxace, záškuby těla

2)     LEHKÝ SPÁNEK – snadné probuzení

3)     NONREM FÁZE – obnova sil, odpočinek, pouze 20 procent lidí se zdají sny

4)     HLUBOKÝ REM-SPÁNEK – rychlé pohyby očí, činnost mozku je podobná jako v bdělém stavu, končí krátkým neklidem, 80 procent lidí se zdají sny

Fáze 1-4 se v průběhu spánku opakovaně střídají

Neverbální komunikace:

 • komunikace která je zprostředkována pohyby těla, gesty, mimikou, pohyby očí, tón hlasu, …
 • proces dorozumívání se pomocí neslovních prostředků
 • je to doprovod slovní komunikace¨
 • NK je sdělován především výraz vlastního emocionálního stavu
 • nejčastějšími používanými prostředky v NK jsou funkce přirozených orgánů (výraz obličeje

FUNKCE NK:

 1. 1.     SUBSTITUČNÍ (VK nahradí)
 2. 2.     AMPLIFIKAČNÍ (VK zvýrazní)
 3. 3.     KONTRADIKČNÍ (VK podporuje)
 4. 4.     MODIFIKAČNÍ (mění význam VK)
 5. 5.     KOMPLEMENTÁRNÍ (VK doplňuje)

VK  a NK se realizují společně.

Za správnost a původ studijních materiálů neručíme.