Psychopedie

Psychopedie
Psychopedie je speciálně pedagogickou disciplínou, která se zabývá výchovou, vzděláváním a integrací osob s mentálním handicapem.
Psychopedie spolupracuje s obecnou pedagogikou, biologií, psychologií, neurologií, pediatrií, sociologií a filozofií.
Všechny handicapy z oblasti psychopedie jsou spojeny s nižším stupněm inteligence.
STUPNĚ INTELIGENCE
IQ nad 140 – genialita
IQ nad 110 – nadprůměrná inteligence
IQ 90 – 110 – průměrná inteligence
IQ 80 – 90 – podprůměrná inteligence
IQ 70 – 80 – hraniční pásmo
IQ 50 – 69 – lehká mentální retardace
IQ 35 – 49 – středně těžká mentální retardace
IQ 20 – 34 – těžká mentální retardace
IQ do 19 – hluboká mentální retardace

Demence
Jde o poruchu schopnosti orientovat se v čase a prostoru. Typická je převážně pro období stáří, ale existuje i dětská demence.
Dětská demence
Vzniká po 2 roce života dítěte. Je způsobena poškozením mozku vlivem úrazu, zánětem mozkových blan. Jako prevence může sloužit správný životní styl matky v době těhotenství a očkování dítěte.
Stařecká demence
Je typická pro období stáří. Vyznačuje se zapomínáním, ztrátou orientace v čase a prostoru a celkovým rozpadem osobnosti.
Demencí trpí každý 2. Senior.
Příčinou vzniku jsou involuční změny, úbytek mozkových synapsí, úraz hlavy, psychotropní látky.
Při jakékoliv demenci je důležitá terapie mozku, správný životní styl, elektroterapie nebo užívání léku podporujících činnost mozku.

Downův syndrom
Je vrozený handicap způsobený genetickou vadou 21. Chromozomálního páru. Normální člověk má 46 chromozomů, to jsou dvě sady po 23 chromozomech. Jednu řadu pak plod získá po matce a druhou po otci. Downik má ale 47 chromozomů, konkrétně má 3 21. Chromozomy místo dvou.
Handicap je pojmenovaný podle anglického lékaře Johna Downa, který na něj roku 1866 přišel.
Při tomto handicapu se 21. Chromozomální pár rozštěpí na tzv. trizomie.
Trizomie pak může být:
prostá – 93% případů XXX
mozaika – 3% případů (nejhorší typ)
přemístění, kdy se část chromozomu přesune na jiný chromozom
– 4 % případů
Znaky:
hlava je oproti tělu velká a kulatá
oči jsou malé, úzké a zešikmené, proto se dříve těmto lidem říkalo mongoloidní lidé
tělo je zakulacené, downik má často obezitu
malá výška (ženy mají do 145cm a muži do 155cm)
často řada nemocí (srdeční poruchy, poruchy jater)
dožívají se nízkého věku asi okolo 35 let
často mají plochou nohu
na ruce mají tzv. opičí rýhu
Lidé s tímto syndromem mají také opožděný vývoj, bývají hyperaktivní a jejich IQ bývá většinou 30–60.
Prevence:
věk matky – nejoptimálnější věk pro narození zdravého dítěte je 20–24 let.
prenatální diagnostika – množství vyšetření před narozením dítěte.
odběr plodové vody
odběr vzorku pupečníkové krve – jehlou přes břišní stěnu matku, může ale hrozit zánět
genetické vyšetření obou rodičů
Lidé s tímto syndromem se rádi učí, jsou dobře vzdělavatelní a dobře se začleňují do společnosti. Jsou hodní a společenští.

Autismus
Je to psychický handicap v oblasti komunikace, fantazie a sociální interakce. Je způsobený poruchou chromozomu X7 a X16.
Autismus má několik typů. Můžeme ho rozdělit na
Dětský autismus
Atypický autismus
Rettův syndrom
Aspergerův synrom

Autista: je tzv. cizinec v našem světě. Často je spíše samotář a nechce se zapojovat do aktivit běžné společnosti, nesnáší změny, musí mít přesný časový harmonogram od rána do večera, při komunikaci se nedívá do očí, může být k ostatním agresivní, mluví o sobě ve 3. Osobě, často opakuje cizí slova, která nezná a připadají mu směšná.
Potřebuje také názornou vizualizaci věcí každodenního života – fotka rodičů, domu, kde bydlí. Používá tzv. piktogramy.

Dětský autismus
– je nejčastější. Nastává do 3 let života. Tento typ autismus je spojen s lehkou mentální retardací a dítě má problémy v komunikaci, sociální oblasti i fantazii. V komunikaci:
Nereaguje na své jméno
nereaguje na pokyny, neukazuje ani nemává na rozloučenou
říkal několik slov ale přestal
neříká, co chce

V sociálním chování: raději si hraje o samotě, nenavazuje kontakt s ostatními dětmi, špatný oční kontakt

V chování: mívá záchvaty vzteku, neví, jak si hrát s hračkami, zvláštní pohyby, řadí věci do řad apod.

Atypický autismus
Objevuje se u dětí až po třetím roce věku vlivem úrazu nebo poškozením mozku. Dítě nemá problém ve všech oblastech, ale pouze v některých.
Tento typ se vyznačuje středně těžkou až těžkou mentální retardací.

Retttův syndrom
tento syndrom byl poprvé popsán doktorem Rettem. Postihuje pouze ženy a je způsoben poruchou chromozomu. Projevuje se až po 1,5 roce života. Dítě začíná ztrácet nabité dovednosti.
Jedinci s tímto syndromem mají hlubokou mentální retardaci, nemohou se pořádně pohybovat a často končí na vozíku nebo upoutáni na lůžko.
Ženy s tímto syndromem trpí většinou také epilepsií, skoliózou, astmatem apod.

Mějte přehled o vysokých školách:


Nevíte, co studovat? Za 5 minut to zjistíte!    Spustit test

Aspergerův syndrom
Tento syndrom je pojmenován podle vídeňského psychologa Hanse Aspergera, který se touto problematikou zabýval.
Lidé s tímto syndromem mají problémy ve všech třech oblastech, ale mají také často nadprůměrnou inteligenci, čímž vynikají.
Tito lidé mají zvláštní zájmy. Někteří se zajímají o dinosaury a ví o nich téměř vše, jiní znají zpaměti jízdní řády, někteří se zajímají a vynikají v matematice apod. takovýto autista o sobě mluví ve třetí osobě a často opakuje slova, která se mu líbí, která se mu zdají směšná apod.
Co se týká vzdělávání autistů, někteří mohou být začleněni do běžné třídy. Existují ale také speciální třídy pro autisty asi o 4 žácích. Jsou i soukromé speciální školy pro autisty.
U mladších dětí je vhodnější speciální vzdělávání, u starších je lepší integrace. každý autista má svůj individuální vzdělávací program, je nutná trpělivost, protože výsledky se ukazují až po delší době.

Za správnost a původ studijních materiálů neručíme.