Tečny kuželoseček

Tečny kuželoseček

rovnice kuželosečky

rovnice tečny v bodě Kružnice:

Elipsa:

Hyperbola:

Parabola:

Příklady:

1)

Jaká je vzájemná poloha přímky a paraboly?

2)

Jaká je vzájemná poloha přímky a paraboly?

Vyšla lineární rovnice ® přímka je rovnoběžná s osou paraboly a protína jí v bodě

Přímka je sečna a protíná parabolu v bodech a .

3)

Jaká je vzájemná poloha přímky a elipsy?

vnější přímka

4)

Jaká bude rovnice tečny?

Za správnost a původ studijních materiálů neručíme.