AG kuželoseček - kružnice

Kružnice je množina všech bodů v rovině, které mají od daného bodu S stejnou vzdálenost r.

… poloměr kružnice

… střed kružnice

… bod ležící na kružnici

… středová rovnice kružnice se středem v bodě

… středová rovnice kružnice se středem v bodě

… obecná rovnice kružnice

Poloha bodů na kružnici dané středovou rovnicí:

… bod leží na kružnici

… bod leží uvnitř kružnice

… bod leží vně kružnice

Toto platí i pro kružnice dané středovou rovnicí .

Převod rovnic:

středová ® obecná

obecná ® středová

výrazy a se doplní na vzorec typu

Příklady:

1)

Jaká je středová rovnice kružnice?

2)

Jakou polohu mají dané body vzhledem ke kružnici?

3)

Jaká bude středová a obecná rovnice kružnice?

4)

Jaká bude středová rovnice kružnice?

5)

Jaká bude středová rovnice kružnice?

není rovnice kružnice

Za správnost a původ studijních materiálů neručíme.