Vysoká škola je základ, MBA vás ovšem posune ještě dále

1. 9. 2019 | MBA studium

businesswoman-call-career-789822České vysoké školství sice nabízí širokou škálu zajímavých studijních oborů, jen klasické univerzitní vzdělání ale dnes už pro úspěšnou kariéru nestačí. Trendem současnosti je vzdělání MBA, které se vyznačuje důrazem na praktické znalosti, které u mnohých atraktivních zaměstnavatelů znamenají při přijímacím pohovoru důležité body navíc.

Časy, kdy měl absolvent vysoké školy po získání akademického titulu vystaráno na celý život, jsou dávno pryč. Rychlé proměny technologií i byznysu znamenají, že se nutným předpokladem osobního kariérního růstu i úspěšnosti na většině zajímavých pracovních pozic stalo kvalitní celoživotní vzdělávání. Velmi zajímavou volbu v tomto ohledu představují vzdělávací programy MBA, které jsou schopny pokrýt potřeby studentů přesně v souladu s jejich profesním zaměřením

MBA klade důraz na skutečně hmatatelné přínosy pro každého studenta. Tento typ vzdělávání se soustředí na významné rozšíření i prohloubení dosud nabytých znalostí a – na rozdíl od klasického vysokoškolského studia – klade zásadní důraz na praktickou stránku studovaných oborů. Proto na kvalitních MBA školách zajišťují výuku skuteční odborníci z praxe, od nichž studenti získávají cenné know-how nabyté dlouholetou prací v oboru.

Odborníci ovšem v rámci MBA studia nejen přednášejí, ale také se studenty řeší reálné problémy z praxe. Tak studenti nejen získávají potřebné poznatky, ale rozvíjejí rovněž své schopnosti poradit si i v komplikovanějších situacích, s nimiž se v zaměstnání mohou setkat. Nutno dodat, že tento druh interakce při vzdělávání navíc umožňuje studentům navazovat řadu užitečných profesních kontaktů užitečných při dalším kariérním růstu.

Mezi nejprestižnější MBA školy v České republice patří Business Institut, který se může pochlubit téměř dvěma stovkami špičkových lektorů, jejichž rukama prošli zaměstnanci řady velkých a úspěšných tuzemských i zahraničních společností. Během jednoho roku zde lze nabýt cenné know-how z praxe, jehož získání by jinak trvalo léta. Studovat tu lze 100% on-line, tedy kdykoli a odkudkoli, přičemž k dispozici je rozsáhlá on-line knihovna s více než 4200 tituly.

On-line studium ovšem rozhodně není jedinou možností. Pro všechny, kdo chtějí využít výhod osobního setkávání se spolužáky i s lektory, nabízí Business Institut kombinovanou formu studia. Na výběr je z 18 propracovaných MBA programů zaměřených mimo jiné na strategický management, řízení lidských zdrojů, logistiku, soft skills nebo řízení informačních technologií.