Univerzita Karlova je správná volba. Svůj obor si tu vybere každý!

1. 2. 2022 | PR články

Studuj na KarlovceUniverzita Karlova je největší univerzita v Česku. Dosahuje také nejlepšího hodnocení v prestižních mezinárodních žebříčcích. Pro akademický rok 2022/2023 nabízí na 17 fakultách celkem 615 studijních programů. Svoji studijní cestu si zde vybere opravdu každý. Jak budou letos vypadat přijímačky a proč je Univerzita Karlova správná volba přibližuje Mgr. Ludmila Součková, vedoucí UK Pointu, tedy centra, které má péči o uchazeče a studenty na starosti.

Jak to letos na UK bude s přijímacím řízením? Jste připraveni na případnou distanční formu?

V uplynulých dvou „covidových“ letech byla u mnoha studijních programů zachovaná prezenční forma přijímacích zkoušek. Přijali jsme nezbytné úpravy, kdy v posluchárnách byl menší počet uchazečů, dodržovaly se větší rozestupy, všude byla k dispozici dezinfekce. Věříme, že se nám to podaří i letos. Samozřejmě vývoj pečlivě sledujeme a jsme připraveni pružně reagovat. Uchazečům doporučujeme, aby sledovali stránky jednotlivých fakult, na které se hlásí, nebo celouniverzitní databázi podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2022/2023 na www.cuni.cz

O jaké obory je na Univerzitě Karlově největší zájem?

Dlouhodobě je u nás největší zájem o studium na lékařských fakultách, konkrétně o program Všeobecné lékařství. Jen v rámci akademického roku 2021/2022 přišlo více než deset tisíc přihlášek na tento program vyučovaný v českém jazyce a téměř tři tisíce přihlášek směřovalo na jeho podobu v anglickém jazyce. Mezi další studijní programy, o které je velký zájem, patří Právo a právní věda, Zubní lékařství a Studium humanitní vzdělanosti.

Kolik oborů univerzita nabízí?

Univerzita Karlova nabízí v příštím akademickém roce celkem 615 studijních programů, a to včetně doktorských. Jejich tematický rozsah je opravdu široký, od medicíny přes práva, humanitní vědy, pedagogiku, historii, religionistiku, přírodovědu, matematiku či informatiku až po sport či ekonomii. Celkem máme sedmnáct fakult, z toho pět lékařských. Najdete je nejen v Praze, ale i v Plzni a Hradci Králové. Vybere si u nás skutečně každý.

Studuj na Karlovce

Kolik uchazečů celkem vaše univerzita přijímá každý rok?

Celkem se k nám v uplynulém roce přihlásilo 65 tisíc uchazečů a přijato ke studiu bylo 26 tisíc uchazečů. Avšak ne všichni, kteří úspěšně složí přijímací zkoušky a jsou přijati, na UK nastoupí.

Chystáte v letošním roce – pokud jde o studijní nabídku – nějaké novinky?

Jako člen aliance 4EU+, do které jsou zapojené přední evropské univerzity, například připravujeme pro studenty možnost účastnit se sdílených kurzů z nabídky ostatních aliančních partnerů. A bude určitě z čeho vybírat. Patří mezi ně například pařížská Sorbonna nebo Kodaňská univerzita.

Jak je to u vás s kapacitou a cenami kolejí?

Ubytovací kapacita pro naše studenty je dostatečná. Mohou si vybírat z několika kategorií ubytování v různých cenových hladinách podle lokality a vybavení pokoje koleje v Praze, Hradci Králové a Plzni. Plánujeme pokračovat i v obnově vybavení kolejí, které bylo přerušeno z důvodu covidu. Ceny kolejného se neměnily od roku 2020, pohybují se v rozmezí 70–300 korun za jeden lůžkoden.

Univerzita Karlova nabízí studentům silné zázemí. Co všechno mají k dispozici?

Studenti mají k dispozici to nejmodernější vybavení pro studium i výzkum, například Biomedicínské centrum v Plzni, Mephared v Hradci Králové, Rozhlasovou a televizní laboratoř v Praze či výzkumná centra na Matematicko–fyzikální fakultě. Nabízíme také nejsilnější mezinárodní komunitu, na UK studuje téměř deset tisíc zahraničních studentů, jsme nejlépe hodnocenou českou univerzitou, v nejprestižnějších mezinárodních žebříčcích se stabilně umisťujeme mezi dvěma procenty nejlepších vysokých škol na světě. Máme kolem 2 400 dohod s významnými evropskými univerzitami, například s Univerzitou v Oxfordu, v Cambridge nebo s Univerzitou v Leidenu. V rámci Erasmus+ nabízíme našim studentům čtyři tisíce pobytových míst po celé Evropské unii. Zároveň nabízíme i pomocnou ruku, když se studentům zrovna příliš nedaří nebo když potřebují individuální podporu v rámci svých osobních specifických potřeb.

Vaše škola se v žebříčcích kvality umisťuje pravidelně nejvýše ze všech našich škol. Jak je to s uplatněním absolventů, pomáháte jim nějak?

Z šetření, která pravidelně realizujeme mezi našimi absolventy, víme, že mimo jiné 90 procent z nich pracuje na odpovídajících pozicích. Ukazuje to, že naši absolventi jsou na trhu práce velmi žádaní a najdou své uplatnění. Snažíme se je na to také prakticky připravit, i proto už během studia mohou studenti všech ročníků a fakult navštěvovat workshopy a kurzy na podporu kariéry nebo využívat kariérní poradenství.

Spolupracujete i s předními firmami?

Ano, snažíme se propojovat výsledky vědeckých výzkumů s komerční sférou a pomoci tak projektům našich studentů a vědců k realizaci. Na některých fakultách se konají firemní veletrhy, které propojují studenty s firmami podle jejich studijního zaměření a zájmů. Velkou výhodou absolventů Univerzity Karlovy je navíc fakt, že se špičkami v oboru byly obvykle v kontaktu už během studia.

Foto: Vladimír Šigut

Další články k tématu

Praxe v Národním muzeu? Univerzita Karlova otevírá nový obor

Praxe v Národním muzeu? Univerzita Karlova otevírá nový obor

Od příštího akademického roku plánuje Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (FF UK) otevřít nový magisterský obor Muzejní studia. Spolupracovat na něm bude s Národním muzeem. Studenti oboru tak získají praxi přímo v této významné instituci. Tento obor je v rámci programů na FF UK výjimečný tím, že si klade za cíl propojit teorii a praxi. Studenty bude připravovat …