Studium MBA je vstupenkou do světa lepšího výdělku

13. 4. 2023 | Inspirace

Studium MBA

Proč studovat MBA?

Pro kariérní úspěch dnes již nestačí vystudovat vysokou školu.

Je to tvrdé poznání, ale pokud v dobách (naštěstí) dávno minulých platilo, že vysokoškolský diplom zajišťoval člověku „teplé“ místo po celý život, dnes už to neplatí.

Nejprve to byli zahraniční zaměstnavatelé, kteří začali při náboru kvalifikovaných pracovních sil preferovat zaměstnance, kteří vystudovali program MBA. Bylo to pro ně znamením, že daný člověk na sobě pracuje a myslí to se svojí kariérou a vzrůstající odborností vážně. Po jejich vzoru začaly podobný vzorec přejímat stále více české firmy. Aktuálně je situace taková, že titul MBA, který byl dříve možnou vstupenkou do „lepšího světa větších finančních možností“, se stále více stává nezbytnou podmínkou pro zaměstnávání na vyšších kvalifikovaných pozicích v top managementu.

Co je to MBA?

Profesní titul MBA je zkratkou z anglického Master of Business Administration. Jedná se o celosvětově uznávaný profesní vzdělávací studijní program, který vychází z tradice založené před mnoha lety v právním a ekonomickém prostoru anglosaských zemí a v evropském prostoru je moderní formou vzdělávání manažerů nebo lidí, kteří o manažerskou pozici v národní či nadnárodní korporaci usilují.

Na řadě MBA škol jsou i programy zaměřené na oblast veřejnoprávních disciplín, a proto je studium vhodné i pro zaměstnance veřejné správy.

Posun nahoru ve Vaší kariéře

Posluchači si během studia opakují a prohlubují zdravé manažerské návyky a osvojují si novinky z oboru jejich působení.

Studium, které na prestižních MBA školách, mezi něž se řadí Ústav práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE, působící jako „manažerská dvouškola“ s dvacetiletou tradicí v profesním vzdělávání, trvá od 12 do 20 měsíců podle volby studenta (posluchače).

Z bohaté nabídky profesních programů si vybere každý, kdo má zájem si rozšít obzory a posunout svoji kariéru dále.

Lektorský tým Vám předá know-how

Při výběru školy, na níž budete studovat, si zjistěte, jaký je lektorský tým, který zde přednáší (v případě, že zvolíte prezenční formu studia), nebo který Vám bude klasifikovat Vaše seminární práce (v případě, že se rozhodnete studovat online).

Lektorský tým působící Ústav práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE je složen z expertů ve svém oboru, majících zkušenosti s řízením firem v České republice i v zahraničí.

Studenti s nimi konzultují témata svých seminárních a disertačních prací, jakož i osobní firemní výzvy a projekty, které studenti následně činí tématy svých odborných prací.

Význam studia pro Vás

Studium MBA Vás mimo jiné naučí propojit Vaše dosavadní vědomosti s praxí, analyticky uvažovat a rozhodovat se, zdokonalit své soft skills a získat komplexní pohled na management.

Pokud startujete svoji kariéru, stejně jako v případě, že již máte bohatou kariéru za sebou, si ze studia odnesete mnoho „aha-momentů“, které Vás posunou dále, a k tomu obdržíte mezinárodně uznávaný titul MBA, včetně mezinárodního certifikátu IES (International Education Society), osvědčující validitu a kvalitu studia. Studium Vám pomůže otevřít dveře do světa lepšího uplatnění na pracovním trhu posune Vás k lepšímu sociálnímu postavení, k lepším znalostem, přehledu a v konečném důsledku k lepšímu výdělku.

Studium na Ústav práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE začíná 2x ročně, a to 30. dubna a 30. října. Do online formy studia se můžete přihlásit kdykoliv během roku.

Přihlaste se ke studiu i Vy.

Další články k tématu

Online MBA studium: Cesta k udržitelnější budoucnosti

Online MBA studium: Cesta k udržitelnější budoucnosti

Úspora nejen času a peněz, ale také přírodních zdrojů nebo energie. To jsou jen některé z pozitivních dopadů online studia MBA. Poptávka po vzdělávání na dálku roste. Jeho oblibu navíc umocnila pandemie. Není divu – tento způsob e-learningové výuky je šetrnější nejen k peněžence, ale také k přírodě. O ušetřeném čase ani nemluvě. Online MBA studium na institutu …