ŠAVŠ pomáhá modernizaci českého školství už 20 let

31. 1. 2020 | Inspirace

savs_MODERNIZACE_DETAILŠKODA AUTO Vysoká škola je již 20 let lídrem ve vzdělávání budoucnosti. Od svého založení připravila na kariéru 1535 absolventů bakalářských studijních programů a 543 absolventů v navazujícím magisterském studiu. Program MBA absolvovaly desítky posluchačů.

ŠKODA AUTO Vysoká škola nabízí unikátní ekonomické a technickoekonomické studijní programy, které kombinují ekonomické vzdělání s informatikou nebo strojírenstvím a elektrotechnikou, a unikátní MBA program zaměřený na management v automobilovém průmyslu. V rámci studia své studenty připravuje na budoucnost 4.0.

Jako jediná vysoká škola v České republice vyučuje v rámci standardního studijního plánu ekonomických studijních oborů a specializací technické minimum a velký objem jazykové a interkulturní přípravy. Díky tomu jsou absolventi kvalitně připraveni na práci ekonomického specialisty či manažera v průmyslovém podniku a snadněji se uplatní i v mezinárodním prostředí.

 

Duálního studium STUDY&WORK

ŠKODA AUTO Vysoká škola také jako jediná vysoká škola v České republice pro své studenty zavedla model duálního studia STUDY&WORK, který pochází z Německa. Ten umožňuje studentům studovat, vydělávat a zároveň budovat kariéru.

 

Proč je ŠKODA AUTO Vysoká škola mezi ostatními výjimečná?

Škola je podporována svou mateřskou společností ŠKODA AUTO. Není tedy finančně závislá na státním rozpočtu a může tak pružně přizpůsobovat své programy a specializace tak, aby její absolventi byli připraveni konkurovat na stále se měnícím trhu práce. Zároveň dbá na to, aby měli dostatek praktických zkušeností a výbornou znalost alespoň dvou světových jazyků.

„Naším dlouhodobým cílem je nabízet kvalitní vysokoškolské studium, které odráží nejen aktuální potřeby firem, ale i celé společnosti a postupně připravuje naše studenty na budoucnost, o které nyní nemáme přesnou představu, jak bude vypadat. Oni v ní ale budou muset obstát,“ prozradil rektor ŠKODA AUTO Vysoké školy doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc.

V loňském roce ŠKODA AUTO Vysoká škola vedle tradičního studijního programu Ekonomika a management se specializacemi zaměřenými na marketing a obchod, podnikové finance, logistiku a řízení kvality nebo řízení lidských zdrojů otevřela průlomové bakalářské studijní programy kombinujících ekonomické vzdělání s technickým – Průmyslový management a Podniková ekonomika a manažerská informatika. Z původně ekonomicky orientované vysoké školy se tak proměnila v školu ekonomicko-technickou.

Studijní programy ŠKODA AUTO Vysoké školy při výuce využívají moderní interaktivní metody a manažerské hry, zahrnují trénink dovedností ve špičkovém školícím Lean centru ŠKODA AUTO, práci na technických projektech s využitím technických laboratoří, nebo také účast na pravidelných exkurzích u předních průmyslových výrobců.

 

Volíte mezi studiem a prací? Nemusíte!

SAVS_volbaJako jediná vysoká škola v České republice zavedla ŠKODA AUTO Vysoká škola také duální studium STUDY&WORK, díky kterému mohou studenti prezenčně studovat a rovnou být dobře placenými zaměstnanci a stipendisty společnosti ŠKODA AUTO. Jedná se o původně německý formát, který mezi českými veřejnými i soukromými vysokými školami jinde než na ŠKODA AUTO Vysoké škole nenajdete.

Nabídku duálních programů plánuje ŠKODA AUTO Vysoká škola v budoucnu rozšířit i na další partnerské organizace a umožnit tak studentům vhled do fungování různých typů mezinárodních firem během celého bakalářského studia.

S nástupem nové průmyslové éry 4.0 a se zvyšujícími se požadavky na profesní vysokoškolskou kvalifikaci zaměřila ŠKODA AUTO Vysoká škola svou pozornost na kombinaci teoretických znalostí a hluboké osvojení praktických dovedností.

„Všechny bakalářské programy a specializace ve ŠKODA AUTO Vysoké škole nabízejí studentům povinné praxe v 5. semestru, ať už v ČR nebo v zahraničí skrze Erasmus+ či jiné programy. Aby byl dnešní absolvent na trhu práce úspěšný, je zcela nezbytné, aby se uměl prosadit ve firemním prostředí, k tomu teoretické znalosti bez praktických firemních zkušeností nestačí. Program STUDY&WORK však nabízí praxi při studiu v ještě intenzivnější formě,“ dodává rektor ŠKODA AUTO Vysoké školy Pavel Mertlík.

 

Benefity pro studenty

Která jiná škola nabízí studentům benefity, které je motivují k dobrým studijním výsledkům? ŠKODA AUTO Vysoká škola má například svůj motivační program, v rámci kterého mohou talentovaní uchazeči s výbornými studijními předpoklady studovat zcela zdarma. A každý student může dosáhnout na prospěchové stipendium.

Mezi oblíbené benefity patří i program operativního leasingu STUDY&DRIVE, který nabízí všem studentům ŠKODA AUTO Vysoké školy finančně velmi výhodné operativní leasingy osobních automobilů společnosti ŠKODA AUTO.

 

Placená praxe v zahraničí

V 5. semestru všech bakalářských studijních programů čeká studenty placená praxe u špičkových zaměstnavatelů nejen v České republice nebo zemích EU, ale i mimo Evropu. Studenty školy přijímají na dobře placené praktikantské pozice nadnárodní společnosti jako Bentley Motors Ltd., AUDI AG, Porsche AG. ŠKODA AUTO Deutschland či podniky společnosti VW od Wolfsburgu po Šanghaj.

Zcela unikátní v českém prostředí je řada možností vycestování v rámci studia na partnerskou univerzitu. Semestr či dva na zahraniční vysoké škole nebo praktikantský pobyt v zahraniční společnosti absolvuje přes 60 % absolventů ŠKODA AUTO Vysoké školy.

Jako jediná česká vysoká škola získala ŠKODA AUTO Vysoká škola pro své studijní programy prestižní americkou akreditaci ACBSP. ŠKODA AUTO Vysoká škola působí rovněž na trhu celoživotního vzdělávání, kde zprostředkovává pro jednotlivce i firmy kurzy reagující na potřeby špičkových zaměstnavatelů.

V rámci oslav významného jubilea si ŠKODA AUTO Vysoká škola pro studenty i širokou veřejnost připravila řadu akcí, které můžete sledovat na www.savs.cz. Rovněž se bude prezentovat na dnech otevřených dveří v Praze a v Mladé Boleslavi.

Další články k tématu

Na konferenci ŠKODA AUTO Vysoké školy Beyond Horizons vystoupí špičky z oboru.

Na konferenci ŠKODA AUTO Vysoké školy Beyond Horizons vystoupí špičky z oboru.

8. listopadu 2019. Ve čtvrtek a v pátek 14. – 15. 11. 2019 proběhne na ŠKODA AUTO Vysoké škole konference s názvem Beyond Horizons:Technology and Business World in 21st Century, v rámci které budou představeny nejnovější technologické trendy v oblasti digitalizace, průmyslu 4.0 či vzdělávání 4.0. Mezi hlavními řečníky nebudou chybět předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO Bernhard Maier nebo …

číst více
Kaufland Česká republika

Kaufland Česká republika

Jsme lídři na trhu s potravinami. Zakládáme si na rychlosti, kvalitě a vstřícnému jednání se zákazníky. Kromě České republiky působíme i v dalších 7 zemích Evropy a stále expandujeme. Někteří již možná ví, že jsme dceřinou společností skupiny Schwarz. Na českém trhu jsme poprvé představili v roce 1998, kdy jsme u nás otevřeli historicky první prodejnu. Nejsme však …

číst více
Konference Beyond Horizons přilákala na ŠKODA AUTO Vysokou školu více než 600 účastníků

Konference Beyond Horizons přilákala na ŠKODA AUTO Vysokou školu více než 600 účastníků

26. listopadu 2019, Mladá Boleslav: Ve dnech 14. – 15. 11. 2019 proběhla na ŠKODA AUTO Vysoké škole konference s názvem Beyond Horizons: Technology and Business World in 21st Century. Nesla se v duchu nejnovějších technologických trendů, digitalizace, průmyslu 4.0 či vzdělávání 4.0. Konference reagovala zejména na aktuální změny ve společnosti – rostoucí trhy, globalizaci či demografické …

číst více