„Přeji si spoustu motivovaných studentů, jejichž úspěšná kariéra začala u nás,“ říká děkanka FEK

6. 5. 2021 | PR články

Děkanka Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v PlznFakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni oslavila v roce 2020 třicet let od svého vzniku. Co nabízí zájemcům o studium ekonomických oborů, popisuje děkanka fakulty doc. Michaela Krechovská.

Fakulta vzdělává generace ekonomů již po tři desetiletí. Loni oslavila kulaté narozeniny…

Ano, je to tak, loni jsme oslavili 30 let. Fakulta ekonomická byla založena v roce 1990 a od té doby nepřetržitě působí v Plzni a v Chebu.

Jakou roli hrál v životě fakulty právě Cheb?

Když na jaře roku 1990 vznikly vhodné podmínky pro zakládání fakult, uvažovalo se o založení ekonomické fakulty v karlovarském regionu. Cheb vytvořil pro tento plán nejlepší podmínky a podporu, a tak při tehdejší Vysoké škole strojní a elektrotechnické vznikla naše fakulta. 10. září roku 1990 zde začalo studovat prvních 83 studentů obor Ekonomika terciární sféry. Těžiště fakulty se poté postupem času přesunulo do Plzně, kde nyní tvoříme jednu z devíti fakult Západočeské univerzity. Nicméně fakulta Karlovarský kraj nikdy neopustila, má tedy dvě rovnocenná pracoviště, a vždy usilovala o to nabízet kvalitní ekonomické vzdělávání lidem v západních Čechách.

V současnosti probíhá první kolo přijímacího řízení pro studium v akademickém roce 2021 – 22. Do jakých programů se uchazeči mohou nyní hlásit?

Nabízíme širokou škálu studijních programů jak čistě ekonomického zaměření, tak i programů mezioborových. Letos jsme otevřeli přijímací řízení do pěti bakalářských studijních programů v Plzni a dvou studijních programů v Chebu. Uchazeči u nás mohou studovat podnikovou ekonomiku a management, marketingové řízení, informační management, projektové řízení nebo ekonomickou a regionální geografii. Zájemcům nabízíme také čtyři navazující magisterské studijní programy, a doktorské programy. Podařilo se nám akreditovat doktorský studijní program Ekonomika a management zároveň v angličtině, takže věříme, že se nám do Plzně podaří přitáhnout i zahraniční studenty. Všechny důležité informace zájemci naleznou na webových stránkách naší fakulty www.fek.zcu.cz a pravidelně o nich komunikujeme na sociálních platformách.

Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni

Pro absolventa je dnes důležité, aby získal nejen vědomosti, ale aby také absolvoval praxi ve firmách a prohloubil schopnosti komunikovat v cizím jazyce. Co fakulta nabízí potenciálním uchazečům v tomto směru?

Usilujeme o to, aby studenti neseděli jen v posluchárnách, ale aby jejich studium mělo praktický mezinárodní rozměr. Spolupracujeme intenzivně s různými partnerskými vysokými školami, a to nejen v relativně blízkých německých městech, jako jsou Regensburg, Norimberk nebo Hof, ale i s řadou dalších evropských univerzit v rámci programu Erasmus+. Tento mezinárodní výměnný program nabízí studentům možnost studovat jeden nebo i více semestrů na zahraniční univerzitě a získat tak cenné zkušenosti, které jsou při uplatnění v praxi i běžném životě k nezaplacení.

Studenti Marketingového řízení se mohou během studia přihlásit do programu Dvojího diplomu a studovat rok v nedalekém bavorském Hofu na tamní vysoké škole a absolvovat stáž v německé firmě, naopak studenti v programu Podniková ekonomika a management mohou během studia naskočit do programu Dvojího diplomu, který máme uzavřený s partnerskou univerzitou ve finské Hämeenlinně. V obou případech získá student unikátní možnost získat během jednoho období dva diplomy – jeden český a druhý zahraniční, a tím výrazně zvýšit svoji konkurenceschopnost na trhu práce. Kromě Evropy mohou studenti vyrazit prohloubit své znalosti i do USA, Mexika či do zemí východní a jihovýchodní Asie – do Koreje, Malajsie nebo čínské Šanghaje.

Co studenti, kteří si kvůli pracovnímu vytížení nemohou dovolit studovat v prezenční formě studia?

Na tyto studenty samozřejmě také myslíme – program Podniková ekonomika a management nabízíme v kombinované formě studia, a to jak v Plzni, tak i v Chebu. Studenti absolvují výuku v intenzivních blocích v určené dny během semestru. Dále nabízíme studium v programech celoživotního vzdělávání.

Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni

Jak je to s uplatněním absolventů?

Už během studia se snažíme zprostředkovat studentům nejen přednášky od významných manažerů a odborníků z praxe, ale také získání národních a mezinárodních certifikátů, kterou jsou na trhu běžně velmi drahé. Kromě jiného mohou studenti v různých formách u nás i v zahraničí absolvovat praxi nebo se zapojit do řešení fakultních projektů. Naši absolventi zastávají významné pracovní pozice ve velkých mezinárodních společnostech, ve veřejné správě, neziskovém sektoru či působí jako úspěšní podnikatelé. Krátké medailonky některých z nich lze shlédnout na fakultním kanále YouTube.

Co byste tedy popřála fakultě do dalších 30 let svého působení?

Určitě spoustu motivovaných studentů, kteří na naší půdě objeví a rozvinou svůj tvůrčí potenciál, stejně tak mnoho absolventů, o nichž se za čas dozvíme, že jejich úspěšná kariéra a profesní příběh začaly právě u nás.

Další články k tématu

Online studium na Unicorn University umožňuje skloubit trénink i školu

Unicorn University je první vysokou školou v České republice, která v bakalářských oborech Business management a Softwarový vývoj nabízí možnost studovat výhradně online. Tato možnost přitahuje zejména ty, kteří se rozhodli vzdělávat během zaměstnání nebo v průběhu sportovní kariéry. Například vrcholoví sportovci nemají kvůli intenzivním tréninkům na běžnou prezenční výuku čas a online studium tak […]

číst více

Nemáš vysokou školu? Prestižní titul již za jeden rok – studium BBA a LL.B.

Ústav práva a právní vědy působí na trhu vzdělávání přes 20 let, hlavní pozornost na sebe strhávají programy MBA a LL.M., kromě těchto dvou vlajkových lodí Ústav práva nabízí studijní programy BBA a LL.B., které jsou designované pro zájemce bez vysoké školy i manažerské praxe. Programy BBA a LL.B. poskytují základní přehled v oblastech managementu […]

číst více

Nevybírejte MBA studium jen podle ceny

Na pomyslné visačce je u studia MBA obvykle uvedená poměrně vysoká cifra. Finanční částka, jakou nevydáváte každý den. Přesto by neměla být tím hlavním faktorem, podle kterého se budete při výběru řídit. Prozkoumejte detailně, co za své peníze dostanete. Je užitečné nepohlížet na finanční částku, kterou plánujete do MBA studia investovat, jako na pouhou útratu. […]

číst více