Investice do vzdělání MBA a LL.M. je jistota

26. 7. 2023 | Inspirace

Studium MBAProfesní vzdělávací programy MBA (Master of Business Administration) a LL.M. (Master of Laws) jsou nejen v tuzemsku, ale i v zahraniční dvěma nejrozšířenějšími profesními tituly vůbec. Vedle řady specifických oborových titulů z mnoha odvětví a profesí jsou tituly MBA či LL.M. nejuznávanějšími tituly z manažerské praxe a jakýmsi všeobecným měřítkem toho, kam chce absolvent těchto programů směřovat, tedy do středního anebo vyššího managementu společnosti, popř. je-li OSVČ, nebo majitel malé obchodní společnosti, k výrazně lepším manažerským znalostem, které mu pomohou řídit jeho firmu a zaměstnance nebo jeho samého a své podnikání.

 Jak ale vybrat kvalitní profesní školu? Na otázky portálu vysokeskoly.cz odpovídal JUDr. Luděk Lisse, Ph.D., LL.M., MPA, ředitel Ústavu práva a právní vědy.

 

Má studium MBA význam i v současné době, kdy se i lidé ze střední společenské třídy spíše soustředí na to, aby jaksi „defenzivně“ přežili zdražování, inflaci a nejistotu?

Pro zájemce o studium škola pořádá pravidelný Den otevřených dveří.Předně chci říci, že studium MBA či LL.M. není jen o tom mít za jménem tituly. Ty pochopitelně poutají pozornost a dávají najevo, že dotyčný má profesní manažerské vzdělání a dovednosti, je ovšem vždy se třeba ptát, na jaké škole studium absolvoval a za jakých podmínek. Pokud je to studium zjevně laciné a spočívající např. pouze ve vyplňování testů, bude mít tomu odpovídající hodnotu. Musíme proto pečlivě vybírat a dát svému rozhodnutí čas přiměřený jeho důležitosti.

Poctivé studium MBA či LL.M. se určitě vyplatí v jakékoliv době, o to více dnes, kdy všechny jiné investice jsou devalvovány vysokou inflací. Jediná jistá investice v této nejisté době je investice do sebe samého, tedy do svého vzdělání a profesní manažerské vzdělávání je právě tou nejlepší cestou ke stálému osobnímu i profesnímu růstu.

 

Co absolvent profesního programu získá?

Ředitelem Ústavu práva a právní vědy je JUDr. Luděk Lisse, Ph.D., LL.M., MPA.Kromě oněch tří magických písmen za jménem, která po obdržení diplomu z Ústavu práva a právní vědy výrazně zvýší jeho sociální statut a postavení ve společnosti, získá absolvováním vzdělávacího programu MBA či LL.M. nové poznatky, upevní nebo posílí svoji pozici ve svém zaměstnání a obecně získá konkurenční výhodu na trhu práce. Bude mít náskok oproti všem uchazečům o lepší pracovní pozice, kteří nemají buď žádný titul, ale i těm, kteří mají „pouze“ akademické vysokoškolské vzdělání. Během studia MBA či LL.M., nebo i dalších našich programů, jejichž nabídka je u nás komplexní, získá absolvent know-how a praktické znalosti, které mu předají lektoři v rámci prezenční výuky nebo na dálku přes naše vlastní výuková videa, zvolil-li studium online formou. Dostane navíc nový impuls, a to ať již svoji kariéru teprve startuje a je na jejím začátku anebo potřebuje kýžený restart.

 

Kdy studium u Vás začíná a jak dlouho trvá?

Slavnostní promoce absolventů studia se konají v pražském Rudolfinu.U nás na Ústavu práva a právní vědy startujeme prezenční výuku vždy 2x ročně, v květnu a v listopadu. Studium online formou je pak možné začít kdykoliv v průběhu roku. Studium trvá jeden rok, maximální doba pro jeho skončení je 20 měsíců.

 

Jak vybrat kvalitní a ověřenou školu?

Každá seriózní MBA škola by měla mít na svém webu k dispozici podrobné informace o jednotlivých studijních programech, dále předmětech těchto programů a o lektorech, kteří dané předměty vyučují. Dále o systému výuky, průběhu a ukončení studia, podmínkách přijetí a platbě školného. Vždy je důležité se ujistit, že se nejedná o virtuální školu, ale o reálnou vzdělávací instituci s vlastním zázemím pro výuku a studijním oddělením. O tom se lze přesvědčit například osobní návštěvou Dne otevřených dveří. Další důležité informace o škole jsou patrné z obchodního rejstříku, zejména ve vztahu k předmětu podnikání, doby působení v oblasti vzdělávání, jakož i na kvalitu statutárních orgánů, sídlo školy apod.

 

 

Další články k tématu

Běžná vysoká škola z vás manažera neudělá, studium MBA ano

Běžná vysoká škola z vás manažera neudělá, studium MBA ano

Máte pocit, že i po studiu vysoké školy si stále nejste na manažerské pozici zcela jisti? Je to možné, protože běžná vysoká škola z vás dobrého manažera neudělá. Předá vám sice odborné znalosti, ale většinou ne manažerské. Tím správným řešením, jak si rozšířit obzory a naučit se manažerské dovednosti, je MBA studium – ukážeme vám proč. …

Studium MBA je vstupenkou do světa lepšího výdělku

Studium MBA je vstupenkou do světa lepšího výdělku

Proč studovat MBA? Pro kariérní úspěch dnes již nestačí vystudovat vysokou školu. Je to tvrdé poznání, ale pokud v dobách (naštěstí) dávno minulých platilo, že vysokoškolský diplom zajišťoval člověku „teplé“ místo po celý život, dnes už to neplatí. Nejprve to byli zahraniční zaměstnavatelé, kteří začali při náboru kvalifikovaných pracovních sil preferovat zaměstnance, kteří vystudovali program MBA. …

Ženy v IT či MBA studiu? Dnešní doba je podporuje

Ženy v IT či MBA studiu? Dnešní doba je podporuje

Na mezinárodní den žen proběhla na pražské Náplavce výstava s názvem ŽENY MOHOU… Vzděláním k nezávislost, která ukazuje střípky ze života Elišky Krásnohorské, nejvýraznější bojovnice za rovnoprávné vzdělávání dívek. Dnes je již díky bohu normální, že ženy studují vysokou školu. Bohužel však stále přetrvává, že mají horší pozici na trhu práce prorazit na vedoucích pozicích či v …