Elektrotechnika a informatika má budoucnost!

16. 2. 2022 | PR články

Elektrotechnika a informatikaElektrotechnika a informatika je všude kolem nás. Najdeme je v každodenních maličkostech, ale i ve velkých věcech, které nás obklopují a zjednodušují nám životy. Ať už to jsou aplikace v mobilu nebo počítači, vychytávky ve zdravotnictví, automobilovém průmyslu nebo v oblasti financí či byznysu. Průmysl 4.0, smarthome, elektromobilita, fotovoltaika, blockchain, 3D tisk, NFT, metaverse, cloud computing, to jsou jen některé z pojmů, se kterými se dnes stále více setkáváme. Ale víte, že za nimi vždy stojí technologie a teorie přímo spojené s elektrotechnickými a informatickými obory?

Typickým příkladem mohou být kryptoměny. Kryptoměny jsou dnes součástí finančních trhů, ale málokdo ví, že základní myšlenky jsou výsledkem aplikované informatiky a matematiky. Jsou založeny na principech asymetrického šifrování, se kterými se setkávají studenti již v průběhu bakalářského studia informatiky na Fakultě elektrotechniky a informatiky v Ostravě. Tzv. blockchain (digitální decentralizovaná databáze transakcí) umožnil vznik nejen kryptoměn, ale také celé řady aplikací pracujících se sdílením dat a jejich zabezpečením. Aby toho nebylo málo, svůj vliv zde má i elektroenergetika a elektrotechnika, protože aplikace blockchainu (např. těžení kryptoměn) znamená využívání významného množství elektrické energie a s tím souvisejících potřeb. Všechny takovéto moderní technologie prostě vycházejí z informatiky a elektrotechniky, a nejinak tomu bude i v budoucnu.

Inovace a změny trendů jsou na denním pořádku. Fakulta elektrotechniky a informatiky, zkráceně FEI, tyto trendy nejen mapuje a zprostředkovává studentům, ale také je u jejich vývoje. Každý projekt fakulty nebo její spolupráce s firmami, je toho důkazem. FEI se dlouhodobě soustředí na vazby s praxí, a to jak na úrovni výzkumných projektů, tak i výuky. Spolupracuje s celou řadou významných hráčů v technologických oblastech, jakými jsou právě elektroenergetika, automotive, informatika, průmysl 4.0, biomedicína apod.

Příkladem může být spolupráce s automobilkou ŠKODA AUTO a.s., pro kterou je problematika digitalizace výroby významným tématem. Proto se není čemu divit, že v rámci kooperace s fakultou vznikla celá řada nových konceptů a řešení např. v oblasti datové analytiky a optimalizace výrobních procesů. Dalším výsledkem spolupráce je laboratorně ověřený koncept zcela nového asistenčního systému řidiče, využívající režimu autonomní jízdy. Samozřejmostí u těchto projektů je zapojení studentů, kteří zde mají tu výhodu, že úkoly a problémy řeší v kontextu projektově orientované výuky a ve spolupráci s experty z aplikační sféry.

No a co si představit například pod výzkumem v oblasti bezdrátových senzorů zaměřených do oblasti medicíny? Víte, že příliš vysoká koncentrace kyslíku v místnosti může způsobit výbuch nebo požár? Jen tři měsíce trvalo vědcům z FEI, aby zareagovali na poptávku z Fakultní nemocnice Ostrava a navrhli vhodné zapojení, bezdrátovou technologii i konstrukční řešení pro senzor, který monitoruje množství kyslíku v ovzduší v místnostech (např. na covidových jednotkách, kde se léčí kyslíkovou terapií).

Elektrotechnika a informatika

Bezdrátový senzor pro měření koncentrace kyslíku, aktuálně využívaný ve Fakultní nemocnici Ostrava

Pro dobré vědecké i studijní výsledky je třeba zajistit kvalitní zázemí. Z dotazníkového šetření, které bylo na FEI realizováno koncem roku 2021, vyplynulo, že více než 80 % studentů i zaměstnanců je s prostředím pro práci a studium spokojeno. Přesto FEI počítá s modernizací i do budoucna, proto už dnes existují myšlenky a plány, jak dále vylepšovat nejen studium, ale také prostředí, ve kterém studenti a zaměstnanci tráví svůj čas.

Elektrotechnika a informatika

Mezi studenty se také stále častěji objevují studenti ze zahraničí. Fakulta je tak multikulturním místem, kde studenti získávají znalosti, zkušenosti, ale také zlepšují své komunikační schopnosti nejen v cizím jazyce a navazují přátelství na celý život.

FEI nabízí dvanáct studijních programů v bakalářském studiu, každý z nich je představený na stránkách www.studujvostrave.cz, které mají pomoci uchazečům o studium s výběrem oboru a své budoucí kariéry. Web obsahuje základní informace o fakultě, programech, příjímacím řízení, ale také o Ostravě, jakožto městě, které je moderní, zelené a do značné míry i studentské. Vše, co FEI, univerzita i Ostrava studentům nabízí, zde najdou na jednom místě. Kromě zmíněného kvalitního studia napojeného na praxi, patří mezi výhody fakulty také moderní učebny, vybavené laboratoře a umístění v porubském kampusu, který patří k největším v Evropě.

Elektrotechnika a informatika

Aktuálně na fakultě probíhá přijímací řízení a zájemci o studium si mohou podat přihlášku až do 31. března. Více informací najdete na www.studujvostrave.cz. Pokrok a moderní technologie, to je FEI na VŠB-TUO!

Další články k tématu

Propojíme vás se světem informatiky na Fakultě informačních technologií ČVUT

Propojíme vás se světem informatiky na Fakultě informačních technologií ČVUT

FIT nabízí studentům vzdělání, které je vybaví znalostmi napříč celým IT spektrem, a to v souladu s nejmodernějšími trendy ve světě informačních technologií. Studenti  bakalářského programu si mohou vybrat z 10 nových bakalářských specializací v českém i anglickém jazyce, které mají jasně definovaný profil a jsou zaměřené na aktuální témata. Vzdělání například v oblasti umělé …