Dopis děkana Fakulty podnikohospodářské VŠE uchazečům o studium

5. 4. 2020 | PR články

děkan VŠE

 Vážení uchazeči o studium na Fakultě podnikohospodářské,

nejdříve přijměte poděkování za Váš zájem studovat na Fakultě podnikohospodářské VŠE v Praze. Všichni prožíváme složité období, které nikdo z nás neočekával. Chtěl bych Vás ale ubezpečit, že naše fakulta situaci zvládá. Výuku jsme v posledních týdnech převedli do online prostředí a přestože nevíme, jak se budou události vyvíjet v následujících týdnech, semestr v rozumné podobě zakončíme, aniž bychom měnili jeho harmonogram.

Zvládneme i přijímací řízení do bakalářských a magisterských programů. Zatím bohužel nevíme, v jaké podobě budou přijímací zkoušky probíhat. Postaráme se ale o to, aby proběhly korektně a abyste nebyli jakýmkoliv způsobem znevýhodněni nebo ohroženi na zdraví. Upřesnění budeme znát ihned po uzavření přijímání přihlášek, tedy po 30. 4. 2020. Aktuální informace najdete vždy na našich webových stránkách.

Pevně věřím, že se mnozí z Vás stanou v následujícím semestru našimi kolegy. Už se na Vás na fakultě těšíme.

Přeji Vám všem pevné zdraví a hodně síly, abychom aktuální situaci zvládli v klidu a s nadhledem.

 

S pozdravem

Prof. Ing. Ivan Nový, CSc.

Děkan Fakulty podnikohospodářské VŠE