Ekonomii můžete studovat také v Opavě!

1. 2. 2021 | PR články

Matematické metody v ekonomii (dále jen MME) je jedna ze specializací bakalářského studijního programu Matematika uskutečňovaného Matematickým ústavem v Opavě. Po jejím absolutoriu budete moci pokračovat prakticky v jakémkoli nejen ekonomicky, ale i matematicky zaměřeném navazujícím magisterském studiu. V tomto ohledu je specializace MME svým zaměřením, těsně propojujícím teorii s praxí a aplikovanou matematiku s ekonomií, unikátní v České republice.

Obrazek1

MME a matematika

Děsí Vás slovo matematika v názvu specializace? To nemusí. Při studiu ekonomie u nás končí právě kvůli matematice mnohem méně studentů, než na jiných ekonomických školách. Individuální přístup totiž dokáže divy. A v matematice to platí dvojnásob! 

MME ve zkratce

Studium ekonomie na VŠ, vysoká šance na přijetí, finanční podpora při studiu, možnost změnit specializaci, individuální přístup, možnost vycestovat s ERASMEM, VŠ učitelé i lidé z top managementu firem, řešení reálného problému v podniku, praxe do životopisu, navazující studium, široká škála uplatnitelnosti, dobré hodnocení specializace absolventy i externisty.

Podrobnější informace o této specializaci naleznete na stránce Studuj ekonomii!, která funguje také jako rozcestník.

MME a praxe

Praxe v průběhu studia je (povinně) dvou až (volitelně) tří semestrální. Celé studium je koncipováno tak, že vrcholí bakalářskou prací, jejíž téma student získává právě na své praxi. Tu obvykle koná v nějakém podniku. Bakalářská práce tak „měří“ jeho nejlepší síly a schopnosti a je tím nejlepším dokladem o jeho praxi. A je též jeho vstupenkou na trh práce.

Podrobnější informace o praxi naleznete na stránkách Spolupracujeme s praxí!

Další specializace

Kromě specializace Matematické metody v ekonomii Vám můžeme nabídnout i další specializace bakalářského studijního programu Matematika:

  • Matematické metody v krizovém řízení,
  • Matematické metody a modelování,
  • Obecná matematika.

 Podrobnější informace o těchto specializacích naleznete na stránkách věnovaných studijnímu programu Matematika.

Obrazek2

Závěrem

Ať už bude Vaše rozhodnutí jakékoli a rozhodnete se spojit svůj život s ekonomií či s úplně jiným oborem, přejeme Vám, ať najdete, co hledáte. Hodně štěstí a šťastnou volbu!