Profesor

Na některých SŠ se takto označují a oslovují všichni učitelé dané školy, na VŠ se pod pojmem profesor rozumí nejvyšší vědecký titul vysokoškolského pedagoga, který se nejprve musí stát kandidátem, docentem, o přidělení titulu profesor rozhoduje akreditační komise a vědecká rada dané VŠ, pedagog je vždy profesor pro určitý obor, jmenuje ho prezident.

Související odkazy: Lektor Asistent Docent