Asistent

Může jím být pomocný odborný pracovník, pomocník, odborný pedagog či výzkumník; osoba pověřená pomáhat- asistovat při nějaké práci, výzkumu, studiu, atd. Vykonává více činností – vyučuje, věnuje se výzkumu, vede studenty při semestrálních či diplomových pracích, řeší granty atd. Po splnění podmínek se může stát docentem; asistentů samozřejmě existuje více druhů, další je např. právní asistent (koncipient).

Související odkazy: Odborný asistent Lektor