Odborný asistent

Akademický pracovník, který jako takový vede výuku a bádá, tedy převážně cvičí (případně i před­náší), píše skrip­ta, vede studenty při semes­trálních projektech, bakalářských pracích a diplomových pracích, a řeší granty; pokud splní podmínky, může se stát docen­tem.

Související odkazy: