Docent

Vědecká hodnost vysokoškolského pedagoga, vyšší než odborný asistent a nižší než profesor; z latinského „docere“ – vyučovat; zkratka Doc. umístěná před jménem.