Doc.

Zkratka pro docenta, vědeckou hodnost vysokoškolského pedagoga, vyšší než odborný asistent a nižší než profesor; z latinského „docere“ – vyučovat; zkratka doc. umístěná před jménem.

Související odkazy:

DiS.