CAE

Certificate of Advanced English, jazyková zkouška Cambridge ESOL, je uznávaná prakticky na všech univerzitách anglicky hovořících zemí i v ostatních státech světa; jako doklad o dosažené jazykové úrovni ji uznává většina zaměstnavatelů (i v ČR) vznášejících nárok na jazykové vzdělání. Související odkazy:

Deutsches Diploma DELF FCE