Deutsches Diploma

Mezinárodně uznávaná zkouška z německého jazyka, připravená stálou Konferencí ministrů školství spolkových zemí SRN se sídlem v Bonnu; obsahuje písemnou část: poslech a čtení s porozuměním, písemnou komunikaci a ústní část, prezentaci odborného tématu.

Související odkazy: DELF CAE FCE