FCE

First Certificate of English, nejrozšířenější ze všech zkoušek Cambridge ESOL. Pořádá ji British Council, Britská rada. Předpokládá délku studia 500 hodin, což obnáší zhruba 5 let studia a vyžaduje znalost všech jazykových schopností – čtení, psaní, gramatiku, poslech a mluvení. Výsledný certifikát uznává většina zaměstnavatelů jako doklad o velmi dobrých znalostech angličtiny. Obdobně obtížným ekvivalentem je Základní státní zkouška z anglického jazyka. Zkoušky Cambridge ESOL jsou téměř celosvětově uznávány a mají celoživotní platnost.

Související odkazy: Deutsches Diploma DELF CAE