Bakalářská práce

Ucelená akademická práce odpovídající obsahově potencionálním zkušenostem a časovým možnostem studenta tříletého bakalářského studia; vypracování a obhájení „BP“ je spolu se splněním všech studijních povinností podmínkou pro řádné ukončení studia.

Související odkazy: bakalář Bc. Bakalářské studium Diplomová práce