Diplomová práce

Rozsáhlejší odborná studie, jejíž úspěšné vypracování a obhájení je pro studenta vysoké školy jednou z podmínek pro získání vysokoškolského diplomu; obhajoba diplomové práce je součástí státní závěrečné zkoušky; účelem diplomové práce je prokázat, že student je schopen samostatně tvůrčím způsobem zpracovat odborné téma.

Související odkaz: Disertační práce