Disertační práce

Závěrečná práce po doktorském studiu; je výsledkem řešení konkrétního vědeckého úkolu; prokazuje schopnost studenta samostatně tvůrčím způsobem vědecky pracovat a musí obsahovat původní výsledky vědecké práce.

Související odkazy: Diplomová práce