Překladatelství a tlumočnictví

Soutěž pro středoškoláky: Překládejte s Evropskou komisí

V letošním roce se uskuteční již šestý ročník překladatelské soutěže Juvenes Translatores (Mladí překladatelé), kterou pravidelně vyhlašuje Evropská komise. Zúčastnit se jí mohou sedmnáctiletí žáci středních škol. Do soutěže je možné se zaregistrovat do 20. října 2012. Účastníci se mohou rozhodnout, z jakého a do jakého jazyku budou překládat. Na výběr mají ze všech úředních jazyků Evropské unie. Většina …

číst více

Dodatečně nabízené obory na FF OU – Překladatelství a tlumočnictví a Psychologie

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě nabízí uchazečům o studium v příštím akademickém roce tři dodatečně otevírané akademické obory. Jedná se o navazující magisterské studijní obory v prezenční formě studia Polština pro překladatelskou praxi a Ruština pro překladatelskou praxi (oba spadají pod program Překladatelství a tlumočnictví) a bakalářský studijní obor Psychologie v prezenční formě studia (program Psychologie). Přihlášky do obou nových magisterských …

číst více