Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Nejbližší termíny dnů otevřených dveří na TUL

Přestože celouniverzitní den otevřených dveří pořádá Technická univerzita v Liberci až 14. února 2015, jednotlivé fakulty pořádají ještě své vlastní – a některé již v nejbližších dnech. Ten úplně první proběhne na Fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, a to ve středu 26. listopadu 2014 od 10:00 hod. Další možnost budou mít zájemci o studium na této fakultě ještě 4. února 2015. 3. prosince 2014 zase …

číst více

POROVNÁNÍ OBORŮ: Informatika

Studijní program informatika se nezabývá pouze fungováním moderních technologií, ale táhne se jako červená niť celou řadou vědních oborů od matematiky přes biologii až po sociologii. V čem jsou jednotlivé oblasti informatiky specifické?

číst více

Speciál O OBORECH: Netradiční studijní obory I. díl

V prvním díle speciálu o netradičních oborech budeme pátrat po tom, co obnáší studium oborů Aktivity v přírodě, Průmyslové vlastnictví, Nanomateriály, Zemědělství tropů a subtropů nebo Nutriční terapeut.

číst více

Čilý stavební ruch na TUL

Technická univerzita v Liberci uspěla se žádostí a získala dotaci v rámci evropského Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace na stavbu nové budovy G. Čtyřpatrový nízkoenergetický areál vyřeší problémy univerzity s nedostatečnou kapacitou učeben a laboratoří. V současnosti je výuka rozdělena do několika míst po městě. Využívat novou budovu budou především fakulta strojní, fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, ekonomická …

číst více

Blíží se soutěž KYBER robot 2011

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií při Technické univerzitě v Liberci pořádá soutěž pro studenty středních a základních škol. Úkolem studentů je vytvořit malého robota. Porota hodnotí jeho dovednosti, kreace a využití všech jeho funkcí. Cílem soutěže je prověřit schopnosti a nápaditost studentů a také u nich vzbudit zájem o studium technických oborů. Závodí se ve dvou kategoriích Stavebnice …

číst více

POROVNÁNÍ OBORŮ: Logistika

Logistika je stále populárnější obor, který lze v Česku studovat už na třech různých vysokých školách. Následující článek se zaměřuje především na srovnání jednotlivých studijních programů logistiky v dopravě a spojích, ale také na kombinaci tohoto oboru se studiem informačních systémů.

číst více