Fakulta lesnická a dřevařská

Hledejte biotopové stromy s mobilní aplikací Lesodiverzita

Projekt Lesodiverzita vznikl na Katedře ekologie lesa Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univer­zity v Praze, a jak název napovídá, ubírá se především směrem k lesu a k jeho rozmanitosti. Konkrétně cílí na biotopové stromy, které lze zanášet do společné online databáze pomocí mobilní aplikace. S tou je propojen také stejnojmenný, kreativně pojatý webový portál, …

číst více

Nový obor na ČZU, přijímačky v půlce července

Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze nově otevřela tříletý bakalářský studijní program Konzervace přírodnin a taxidermie. Obor je koncipován tak, aby budoucím studentům poskytl univerzitní vzdělání v oblasti uchovávání přírodnin (rostlin, hmyzu) a taxidermie – čili v umění preparace živočichů (bezobratlých i obratlovců – savců, ptáků, ryb a obojživelníků), dále v jejich prezentaci odborné i široké veřejnosti (tvorba expozic) a …

číst více

Speciál O OBORECH: Dřevařství

Dřevo, surovinu s nezaměnitelnou vůní, provází lidstvo od úsvitu věků. Lodě, hudební nástroje, nábytek, budovy – vše je ze dřeva. Proto jsou třeba odborníci, kteří tomuto přírodnímu materiálu rozumějí. Více o oboru Dřevařství v následujících řádcích.

číst více

Druhé kolo na Fakultě lesnické a dřevařské

Fakulta lesnická a dřevařská Zemědělské univerzity v Praze vypisuje 2. kolo přijímacího řízení pro rok 2012/13 do bakalářských a navazujících magisterských studijních oborů. Termín pro podání přihlášky je stanoven do 20. července 2012. Elektronická přihláška: http://prijimacky.czu.cz Přijímací zkoušky se konají pouze na obory vyučované v angličtině, a to v termínu 4. září 2012. Na ostatní obory jsou uchazeči přijímání bez přijímacích zkoušek. Bakalářské …

číst více