Cestovní ruch

6 škol a fakult

JEŠTĚ NENÍ POZDĚ! Přehled doporučených škol, na které se můžeš ještě přihlásit. PROZKOUMAT!

AMBIS vysoká škola, a.s.

  • Ekonomika a management - zaměření Management cestovního ruchu
  • Management a hospodaření ve veřejné správě - zaměření Management cestovního ruchu
2 programy

Fakulta VŠO

  • Ekonomika a řízení služeb - Cestovní ruch
  • Ekonomika a řízení služeb - Digitální ekonomika
2 programy

University College Prague

  • Hotelnictví, cestovní ruch a marketing - specializace Management destinace cestovního ruchu
  • Hotelnictví, cestovní ruch a marketing - specializace Management hotelnictví a lázeňství
  • Hotelnictví, cestovní ruch a marketing - specializace Marketingový management v cestovním ruchu a hotelnictví
3 programy

Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně

  • Podnikání a ekonomika podniku
  • Podnikání ve službách cestovního ruchu
2 programy