AG kuželoseček - hyperbola

Hyperbola je množina všech bodů v rovině, které tu vlastnost, že absolutní hodnota rozdílu jejich vzdáleností od bodů (ohnisek) je rovna kladné konstantě.

… střed hyperboly

… ohniska hyperboly

… hlavní hyperboly

přímka … hlavní osa hyperboly

vedlejší osa hyperboly … přímka, která je kolmá na hlavní osu a prochází středem S

… velikost hlavní poloosy hyperboly

… výstřednost (excentricita) hyperboly

… velikost vedlejší poloosy hyperboly

Středové rovnice hyperboly:

hlavní osa je rovnoběžná s osou x

hlavní osa je rovnoběžná s osou y

asymptoty hyperboly

asymptoty hyperboly

Obecná rovnice hyperboly:

Převod rovnic se provádí v podstatě stejně, jako u kružnice.

Příklady:

1)

Jaká je středová rovnice hyperboly?

2)

Jaká je obecná rovnice hyperboly?

3)

Jaké jsou středová rovnice hyperboly, velikost a, b, e a souřadnice S, F1, F2, A a B?

Za správnost a původ studijních materiálů neručíme.