Zbrusu nové vysokoškolské výukové centrum v Jihlavě

6. 4. 2020 | PR články

výukové centrum JihlavaVysoká škola polytechnická Jihlava, jediná veřejná vysoká škola v Kraji Vysočina, se může od února 2020 pochlubit novým výukovým centrem. Největší stavební investice od doby vzniku VŠPJ za téměř 187 mil. Kč zahrnuje moderně pojatou přístavbu přednáškového sálu a rekonstrukci severního křídla hlavní budovy vysoké školy. A to není vše.

Slavnostní otevření nového výukového centra proběhlo za účasti významných hostů v  únoru 2020 v nově vybudovaných prostorách. Hosté ocenili nejenom samotnou přístavbu posluchárny včetně suterénních prostor, která bude sloužit v budoucnu jak studentům k výuce, tak i k výzkumu, ale také rekonstruované křídlo historického pentagonu, ve kterém škola 15 let sídlí. Zároveň vyzdvihli zásluhy rektora VŠPJ, prof. Václava Báči, a současného vedení vysoké školy na úspěšné realizaci rozsáhlé stavby, která významně přispívá k dalšímu rozvoji a stabilizaci vysoké školy. Rektor sám velmi ocenil přístup a podporu ze strany poskytovatele dotace, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, a také zhotovitele stavby, firmy Podzimek a synové.

otevření výukového centra

V suterénu výukového centra je instalovaná virtuální továrna simulující výrobní procesy, podle prorektora, doc. Zdeňka Horáka, nejmodernější v České republice. Součástí výukové výrobní linky, financované z Operačního programu VVV, nejsou pouze počítačové programy, ale především skutečné moduly robotizované výrobní linky. Výrobní proces lze nejenom virtuálně připravit, ale i následně reálně vyzkoušet. Moduly jsou zmenšeninami továrních automatizovaných strojů, od těch obráběcích až po přístroj na balení hotových výrobků.

Nejenom výuka, ale také společenské a kulturní centrum

Nová moderní posluchárna nebude sloužit pouze k výuce, stane se také kulturním a společenským centrem, jedinečným prostorem k pořádání odborných konferencí, kongresů a dalších významných akcí v Jihlavě i v Kraji Vysočina.

VŠPJ

Jedna významná událost za druhou

A protože se pohybujeme na půdě akademické, nelze opomenout další, neméně významnou, událost.  Vysoká škola polytechnická Jihlava získala akreditaci nového bakalářského profesně zaměřeného studijního programu „Aplikované strojírenství“. Ke studiu tohoto programu VŠPJ již začala přijímat přihlášky a výuka prvních studentů v prezenčním i  kombinovaném studiu začne v novém akademickém roce 2020/2021.

Studijní plán nového studijního programu, který je uskutečňován na Katedře technických studií, obsahuje odborné oblasti, jako je např. konstrukce, mechanika, výrobní technologie, základy automatizace. Studenti ale získají znalosti a dovednosti navíc v ekonomických disciplínách.

Dovolujeme si upozornit, že v současné době je vypsáno první kolo přijímacích řízení nejen na nový obor, ale na všechny akreditované studijní programy a obory. VŠPJ přijímá přihlášky do 11. 5. 2020 na webové adrese: https://www.vspj.cz/eprihlaska/rozcestnik

VŠP jihlava

Na Vysoké škole polytechnické Jihlava v srdci Vysočiny stojí za to studovat.

VŠPJ má přibližně 5000 absolventů. Studentům dosud nabízela tříleté bakalářské studijní programy a obory: Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi, Aplikovaná informatika, Cestovní ruch, Finance a řízení, Počítačové systémy, Porodní asistentka, Všeobecná sestra a Zdravotně sociální pracovník a také navazující magisterské studium v oborech Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví a Komunitní péče v porodní asistenci.