Vysoké školy zaplňují díru na trhu! Připravovat budou experty na kybernetickou bezpečnost nebo sportovní technology

6. 3. 2019 | Inspirace

Image of engineering objects on workplace top view.ConstructionVysoké školy každoročně aktualizují svou nabídku studijních oborů tak, aby odrážela aktuální poptávku na trhu. A protože se ani zdánlivě upjatým institucím nevyhýbají moderní trendy, otevírají se letos zbrusu nové obory, jako jsou sportovní technologie nebo kyberbezpečnost.

S appkou k dokonalému tělu

Ve světě už je to prakticky standard, v Česku se tento obor letos otevře vůbec poprvé. Obor Sportovní technologie otevírá Vysoké učení technické v Brně. Tříleté bakalářské studium si dalo za cíl vychovat přední IT odborníky v oblasti sportovní kondice. Studenti se tu naučí analyzovat sportovní výkony (zn. matice se tu nevyhnete), seznámí se s nejrůznějšími technologiemi, které pomáhají ke zlepšování fyzických výkonů, jako jsou chytré hodinky nebo aplikace, a ve finále by měli být schopni sami něco takového vytvořit.

Základem studia sportovní technologie bude nicméně práce s daty. Kromě skóre či rychlosti je totiž ve sportu možné změřit i celou řadu dalších prvků. Aby měření bylo co nejpřesnější, plánuje brněnské VUT zakoupit speciální přístroje na snímání pohybu člověka v prostoru. Propojení umělé inteligence a sportu umožňuje totiž nejen nastavit ideální tréninkovou zátěž, ale někdy dokonce předvídání výsledků zápasů.

„Zužitkujeme naše zkušenosti s umělou inteligencí pro vyhodnocování dat, jejich interpretaci, nebo pro zvýšení diagnostické výtěžnosti signálů. Ve světě se dnes už používají i systémy, které dokonce predikují sportovní výsledek, například ve fotbale. Sleduje se průběžně sportovní aktivita jednotlivých hráčů, takže systém zná fyzickou kondici obou týmů, ví také, jak se který tým pohybuje po hřišti atd. Na základě toho je už možné odhadovat budoucí sportovní výsledek,“ vysvětluje Jana Kolářová z Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT, která spolupracovala na akreditaci nového oboru.

Přihlášku na obor můžete posílat do konce března.

Na internetu v bezpečí

Mezi letos nově otevírané obory přibude také pětiletý magisterský obor (hlásíte se na něj hned po dokončení střední) na Univerzitě obrany. Ten si opět klade za cíl zaplnit díru na trhu, kde je momentálně velká poptávka po expertech na kybernetickou bezpečnost. „Vzhledem k tomu, že se rezort ministerstva obrany potýká s nedostatkem specialistů na kybernetickou bezpečnost, mohl by nový studijní program situaci změnit a otevřít studentům možnosti uplatnění,” vysvětluje absolventka bakalářského studia na Univerzitě obrany Veronika Chvátalová.

Studenti oboru se naučí identifikovat kybernetické bezpečnostní hrozby a účinně s nimi bojovat. Jelikož se v současnosti vedou ve světě války čím dál častěji na poli internetu, může v budoucnu absolvent významnou měrou přispívat k zachování míru.

Obor se řadí mezi takzvané vojenské, tudíž už během studia se stáváte zaměstnancem armády a pobíráte plat. Přijímací řízení tím pádem také prověří nejen vaše vědomosti, ale i nezbytnou fyzickou zdatnost.

Veškeré podrobnosti o přijímacím řízení najdete na stránkách Univerzity obrany. Přihlášky můžete posílat do konce března.

 

Zdroje: VUT, Zpravodajský portál Univerzity obrany