Škola je tu pro studenty, ne studenti pro školu

2. 4. 2022 | PR články

Student-centric přístupVzpomínáte na dobu kdy jste nepobírali látku například z matematiky protože učitel nevysvětloval látku dostatečně tak, abyste jí pochopili zatímco vysvětlení od kamaráda vám objasnilo problematiku během hodiny? Nejspíše se tato nemilá záležitost dotkla každého a ne jednou. Zatímco někdo má buňky na pochopení látky, která s reálným životem nemá nic společného někdo další si za problematikou potřebuje představit jablka a hrušky. Problém spočívá v tom, že každý jedinec chápe nové informace různým způsobem a možná potřebuje jinak volená slova nebo jinou cestu, zatímco vyučující používají jeden a ten samý způsob předání informací, což logicky vede ke komplikacím. Přitom to vůbec neznamená, že jeden student je génius chápající úplně všechno a jiný student ve stejné třídě by měl zvažovat přestup do školy pro ne tak bystré žáky. Tato problematika ukazuje na fakt, jak důležitý je individuální přístup ke studentům. To vše může ovlivnit psychologický i profesní život každého jedince.

Tím se dostáváme k velkému tématu a totiž, že škola by tu měla být pro studenty, nikoli studenti pro školu.

Existuje vůbec snaha nebo systém vzdělávání, který by měl ambici držet se individuálního přístupu ke každému studentovi?

Naštěstí existuje.

Pravděpodobně jste zatím neslyšely výraz Student-centric. Student-centric přístup k vzdělávání se zaměřuje na potřeby jednotlivých studentů a jejich individuální způsoby učení. To znamená, že se vyučující snaží přizpůsobit výuku tak, aby odpovídala potřebám jednotlivých studentů  a také aby podporovala jejich aktivní účast na procesu učení. Student-centric vzdělávání také podporuje kritické myšlení a řešení problémů.

Ruku v ruce se vzdělávacím přístupem, který se přizpůsobuje potřebám studenta je také metoda ISP (Individualized Study Plan/Individuální studijní plán). ISP je plán studia, který je vytvořen pro každého studenta individuálně. Tento plán zahrnuje cíle, předměty, materiály a časové plány, které jsou specifické pro každého studenta. Tento přístup umožňuje studentům studovat podle svého tempa a s ohledem na jejich individuální potřeby.

Student-centric přístup vzdělávání společně s ISP je ještě přínosnější v kombinaci s nejmodernější metodou studia a tou je on-line výuka.  Díky online výuce jsou studenti schopni studovat kdykoliv a kdekoliv, což umožňuje flexibilitu a individualitu. Navíc online výuka poskytuje řadu nástrojů pro interakci mezi studenty a vyučujícími, což podporuje zapojení studentů a vytváří prostor pro diskusi a spolupráci.

Vliv Student-centric, online výuky a ISP na kognitivní procesy dospělých studentů je významný. Student-centric přístup podporuje aktivní účast studentů na procesu učení a posiluje kritické myšlení. Online výuka umožňuje studentům studovat flexibilně a zlepšuje možnosti komunikace mezi studenty a vyučujícími. ISP umožňuje studentům studovat podle svých potřeb a zvyšuje efektivitu učení.

V kombinaci vedou tyto prvky k lepším výsledkům zejména u dospělých, kteří jsou často zatíženi pracovními a rodinnými závazky, které mohou omezovat jejich čas a pozornost. Student-centric, online výuka a ISP dle výzkumů poskytují dospělým studentům prostředky pro efektivní učení a zlepšení jejich kognitivních procesů, které jsou klíčové pro jejich úspěch v moderním vzdělávacím prostředí a jejich uplatnění v profesním životě.

Tyto nejmodernější a nejefektivnější procesy výuky preferujeme v naší výukové metodice a zaměřujeme se na individuální potřeby studenta ať už jde o délku studia, individuální studijní plán, možnost přihlášení se ke studiu a jeho započetí kdykoli v průběhu roku nebo individuální osobní či online konzultace s lektory. Vzhledem k tomu, že jsme čistě online vzdělávací instituce, jedná se v Čechách o revoluční a nejmodernější způsob výuky vůbec. Studenti Evropské akademie vzdělávání jsou propojováni mezi sebou a získávají tak neomezené možnosti rozvoje profesních a pracovních kontaktů a růstu vlastního byznysu.

Je skvělé, že moderní metody vzdělávání dospělých jsou na vzestupu a tyto neomezené možnosti vlastního růstu a rozvoje se rozšiřují velmi rychle. Díky Evropské akademii vzdělávání  metoda výuky student-centric penetruje i mezi českou veřejnost a to povede k jedinému – vyšší české vzdělanosti a tím i větším životním úspěchům dospělé populace v naší zemi.

 

Další články k tématu

Veletrh MBA programů vás přesvědčí, že má tento titul smysl

Letošní 4. ročník, online veletrhu profesního vzdělávání CAMBAS opět hostí Vysoká škola NEWTON. Podle Jiřího Koleňáka, člena předsednictva CAMBAS, je to signál směrem k veřejnosti, že kvalitní celoživotní vzdělávání nabývá v Česku stále většího významu. Online veletrh akreditovaných programů MBA se uskuteční 28. února 2024 od 17:00 a je určený všem zájemcům o studium MBA […]

číst více

Tereza o studiu na FP TUL: Jsme tady taková rodinka

Studentka Tereza S. se před čtyřmi lety přihlásila na Fakultu přírodovědně-humanitní a pedagogickou Technické univerzity v Liberci (FP TUL) a protože je v posledním semestru, její studium bakaláře pomalu končí. Proč by neměnila a proč by FP TUL doporučila i vám? Vyučující znají své studentky a studenty jménem FP TUL nabízí celou řadu pedagogických studijních […]

číst více

Nestačí vám bakalář? Pokračujte ve studiu na Vysoké škole Newton

Proč po bakaláři pokračovat v navazujícím magisterském studiu na NEWTON University? Kvalita vzdělání NEWTON University si získala pověst špičkové instituce poskytující kvalitní vzdělání na všech úrovních studia. Pokračování ve studiu na této vysoké škole vám umožní těžit z bohatých zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, kteří předávání svých zkušeností považují za poslání. Vybrat si můžete […]

číst více