Psaní titulů za jménem a před jménem: který kam patří?

1. 6. 2022 | PR články

Psaní titulů CEMI

Psaní titulů patří k největším oříškům korespondence. Před, za, nebo raději vůbec nezmiňovat? A kde psát tečky a mezery? Nastudujte si, jak správně uvádět tituly a už nikdy v tom nebudete mít chaos. Navíc uděláte skvělý dojem při jakékoli korespondenci!

Akademické tituly a jejich zkratky

Než se pustíme do psaní správného pořadí, projdeme si jednotlivé zkratky titulů. I tady je totiž hned několik nástrah, a to ve formě teček, mezer a velkých písmen.

  • Bc., BcA., Ing., Mgr., MgA. – Jedná se o vysokoškolské tituly známé jako bakalář, inženýr a magistr. Udělují se absolventům bakalářských a magisterských oborů vysokoškolského studia. Bakalářské studium (Bc.) obvykle předchází navazujícímu magisterskému (Ing., či Mgr.). Není tedy potřeba uvádět oba tituly, ale jen ten vyšší (Ing., či Mgr.).
  • DiS. – Neakademický titul diplomovaný specialista, který obdrží absolvent po řádném ukončení vyšší odborné školy. Bývá často srovnáván s bakalářským studiem (Bc.). Na rozdíl od bakalářského studia na státních (často bezplatných) vysokých školách bývá studium na vyšší odborné škole zpoplatněno a zaměřeno více na praxi.
  • MBA, BBA, MPA, DBA, LL.M. aj. – Spadají pod neakademické, profesní tituly, které udělují instituce po absolvování profesních programů. Nejčastěji se můžete setkat se zkratkou MBA (Master of Business Administration) a LL.M. (Master of Laws), případně DBA (Doctor of Business Administration). Studium na těchto institucích spadá pod celoživotní kariérní vzdělávání a vyhledávají jej zejména vedoucí pracovníci, kteří se chtějí dále manažersky i odborně rozvíjet a posouvat v kariéře.
  • PhDr., JUDr., RNDr., PharmDr. ThDr., ThLic. – Tituly udělované po složení rigorózní zkoušky, přičemž tuto zkoušku mohou skládat pouze ti, kteří jsou již absolventy magisterského studijního programu. Lidově se jim říká “malý doktorát”.
  • MUDr., MDDr., MVDr. - Tituly udělované po absolvování lékařských oborů, kde je rigorózní zkouška klasickou státní zkouškou, kterou se zakončuje magisterský studijní program.
  • Ph.D. – Nejvyšší možný titul, kterého lze studiem dosáhnout. Označuje nositele doktorátu, tedy absolventa doktorského studia na univerzitě. Lidově se mu říká “velký doktorát”.
  • CSc. a DrSc. - Kdysi hojně užívané tituly, které dnes nahradil jeden univerzální, a to Ph.D. Kandidát věd (CSc.) a doktor věd (DrSc.) se v dnešní době již neuděluje, ale narazit na něj stále můžeme u lidí, kteří je obdrželi v minulosti.
  • doc. a prof. – Vědecko-pedagogické hodnosti vysokoškolských pedagogů (docent, profesor), které se na rozdíl od titulů píšou s malým počátečním písmenem.

Které tituly se píší za jménem?

Za jménem se nejčastěji píší neakademické tituly, jako je DiS., MBA, LL.M. a jim podobné. Z akademických titulů se za jménem píše ten nejvyšší, tedy Ph.D. a jeho starší podoby CSc. a DrSc. 

Které tituly se píšou před jménem?

Před jménem se zapisují tituly Bc., BcA., Ing., Mgr., MUDr., JUDr., PhDr. a další tituly udělované po rigorózní zkoušce. Před jménem také píšeme hodnosti doc. a prof. 

Více titulů, jedno jméno

Pokud získá jedna osoba více titulů, zapisují se v pořadí, ve kterém byly získány. To ovšem neplatí o titulech, které jsou “nadstavbou” předchozího studia. Například: Po ukončení magisterského studia práv získáme titul Mgr. Rozhodneme-li se ve studiu práv pokračovat, obdržíme po absolvování rigorózní zkoušky titul JUDr., který nahradí předchozí Mgr.

Tituly před jménem se neoddělují čárkami. Naopak mezi tituly za jménem je vždy potřeba vložit čárku. Pokud je někdo držitelem více stejných titulů (třeba z různých oborů a škol), vkládá se mezi ně latinská spojka “et”.

Praktická ukázka, jak psát tituly před a za jménem

RNDr. Petr Novák, CSc.
Ing. Petra Prokopová, LL.M.
Ing. Mgr. Jan Novák
JUDr. Ing. Eva Doležalová, Ph.D.
Bc. Pavel Novotný, MBA
doc. PhDr. Aneta Dostálová, Ph.D., MBA
Ing. et Ing. Tomáš Novák

Profesní tituly jsou stále více ceněné

Již zmíněné profesní tituly, zejména pak titul MBA, se těší čím dál větší oblibě. A není se čemu divit – jejich absolvováním si lze totiž výrazně polepšit v kariéře a dosáhnout na vyšší plat. Pokud vás zajímá, jaké jsou finanční i další přínosy absolvování MBA studia například na institutu CEMI, největší MBA škole v ČR), podívejte se na zajímavá data z průzkumu přímo od absolventů.

Další články k tématu

7 důvodů, proč získat titul MBA

7 důvodů, proč získat titul MBA

Přemýšlíte nad tím, že rozšíříte své vzdělání o titul MBA? Nebo vás jednoduše zajímá, co lze MBA studiem získat? Titul Master of Business Administration je v českém prostředí stále rozšířenější nejen u manažerů, představujeme vám proto výhody a důvody, proč mít titul MBA, a v čem může být užitečný třeba právě pro vás. 1. Učíte se prakticky …

Běžná vysoká škola z vás manažera neudělá, studium MBA ano

Běžná vysoká škola z vás manažera neudělá, studium MBA ano

Máte pocit, že i po studiu vysoké školy si stále nejste na manažerské pozici zcela jisti? Je to možné, protože běžná vysoká škola z vás dobrého manažera neudělá. Předá vám sice odborné znalosti, ale většinou ne manažerské. Tím správným řešením, jak si rozšířit obzory a naučit se manažerské dovednosti, je MBA studium – ukážeme vám proč. …

Atraktivnější plat nebo vyšší hodnota na trhu práce: Výhody MBA studia

Atraktivnější plat nebo vyšší hodnota na trhu práce: Výhody MBA studia

Absolventi na institutu CEMI si získání titulu MBA pochvalují – vyplývá tak z průzkumu agentury STEM/MARK zaměřené na přínos MBA v době pandemie a následné geopolitické i ekonomické krize. Studium MBA otevírá dveře novým pracovním příležitostem, učí lépe reagovat na změny a pomáhá čelit výzvám, které svět businessu přináší – a to navzdory nepříznivým podmínkám v podobě …