Soukromé přípravky na výšku nejsou vyhozené peníze, láká i pomaturitní studium angličtiny

25. 6. 2013 | PR články

Ačkoli mnoho zájemců o studium na vysoké škole se stále ještě trápí s maturitou, musí myslet na přijímací zkoušky na vysoké školy. Přípravné kurzy na přijímací zkoušky na vysoké školy představují kupříkladu základní kámen vzdělávacího centra AZ SMART, které si v průběhu uplynulých 15 let vybudovala v České republice přední postavení v oboru.

Oblíbené je i intenzivní pomaturitní studium cizích jazyků, zejména angličtiny. Letošním maturantům navíc zůstává status studenta hlásícím se po prázdninách na jazykové školy. Pokud studenti neuspějí u přijímaček u vybraných vysokých škol, případně letos termín nestihnou, AZ SMART má pro ně řešení. Mohou být přijati do takzvaných „nultých ročníků VŠ“, u nichž je až 93% úspěšnost přijetí na studium na vysoké školy.

Vzdělávací centrum se snaží nabídnout lidem co nejatraktivnější formu studia. Nejen pro čerstvé maturanty jsou proto připraveny různé formy studijních programů. Přihlášeným přednáší tým odborníků – právníci, lékaři, politologové a další jedinci mající zkušenosti s výukou na vysokých školách, v případě jazykových kurzů pak vyučují čeští i zahraniční kvalifikovaní lektoři. „V případě neúspěšné maturity můžete začít studovat u nás a za rok se bezvadně připravit na vysokou školu i na opravnou státní maturitu,“ Ing. Martin Vaněk, MBA, ředitel centra AZ SMART.

Nulté ročníky VŠ

Řada studentů bude stát před závažným problémem, jak se vypořádat s neúspěchem u státní maturity. I když budou úspěšní v zářijovém opravném termínu, na vysoké školy už se nedostanou a budou mít před sebou nenaplněný rok. Pokud totiž uspějí v září, nestihnou zákonitě termín srpnových přihlášek na VŠ, které vyžadují úspěšné složení státních maturit. Škola AZ SMART proto přichází s nultými ročníky, tedy jednoleté odborně zaměřené vzdělávání formou denního studia. Tzv. nulté ročníky VŠ tak otevřou bránu ke studiu na vysoké škole.

Někteří uchazeči o studium na vysoké škole mohou mít dojem, že příprava na přijímačky v soukromé agentuře nemusí mít takový účinek jako podobné přípravky či nulté ročníky vysokých škol. Lidé v AZ SMART však tvrdí opak. „Vysoké školy nabízejí přípravu v duchu klasické přednáškové výuky, tedy desítky až stovky studentů v jedné posluchárně, bez možnosti zpětné vazby a individuálního přístupu vyučujícího. Na přípravných hodinách v AZ SMART může každý student očekávat přátelskou atmosféru a přímý kontakt s lektorem,“ vysvětluje hlavní rozdíl Ing. Martin Vaněk, MBA, ředitel centra AZ SMART a dodává: „Skupinky se skládají z menšího počtu studentů. Studenti mají možnost bezplatných konzultací, při kterých se mohou se svým lektorem poradit o konkrétních problémech a dozvědět se podrobné informace o „svých“ přijímacích zkouškách.“ Každý lektor má bohaté zkušenosti s přípravou na vysokoškolské vzdělání, o které se se svými studenty rád podělí.

Přijímačky nanečisto

Po úspěšném dokončení kurzu si každý student může vyzkoušet přijímačky „nanečisto“, které vycházejí z reálných testů. Každý absolvent také získá certifikát o úspěšném zakončení kurzu, který mu může pomoci při ústní části přijímacích zkoušek. Úspěšnost absolventů přípravek oproti celostátnímu průměru přijatých na VŠ je vždy o nezanedbatelné procento vyšší. Podle výsledků za posledních pár let je úspěšnost u přijímacích pohovorů: více než 93 %. Kdo tedy opravdu stojí o studium na své vysněné vysoké škole, má možnost vyzbrojit se znalostmi a získat tak velký náskok před ostatními uchazeči.

Pomaturitní studium AZ SMART

Studium je vedeno jako jednoletá příprava k mezinárodním zkouškám KET, PET, FCE a CAE v kombinaci s velmi efektivní přípravou na tzv. OSP Scio testy, které jsou zásadní součástí přijímacího řízení na řadu tuzemských vysokých škol. Celková dotace hodin je 20 vyučovacích lekcí angličtiny (45 minut) týdně a navíc od druhé poloviny října pak 2 hodiny týdně odborných přednášek obecných studijních předpokladů (OSP Scio a TSP MU). Jazykové kurzy poskytuje z angličtiny, němčiny, španělštiny, italštiny i arabštiny.

„Naše denní pomaturitní studium anglického jazyka je standardně s možností přípravy na certifikaci FCE. Studium je určeno také pro žáky, kteří letos neuspějí u státních maturit, či přijímacích zkoušek na vysněnou vysokou školu,“ vysvětluje Ing. Martin Vaněk, MBA.

Vzdělávací centrum AZ SMART je zařazeno v příloze č. 1 vyhlášky č. 252/2010 Sb. (položka 134; novelizace vyhlášky č. 322/2005 Sb. o dalším studiu, které je postaveno na úroveň studia na středních nebo vysokých školách). To znamená, že se na letošní maturanty vztahuje klasický statut studenta.

„Status studenta poskytujeme našim studentům několik let, v tomto máme velikou výhodu před klasickými jazykovými školami nebo pomaturitními kurzy. Jsme řádně registrováni a uvedeni ve vyhlášce ministerstva školství. Naši studenti tedy nemusí odvádět sociální či zdravotní pojištění, navíc jim platí studentské slevy pro různé kulturní akce, mohou získat kartu ISIC a je s tím samozřejmě spojena řada dalších výhod. Studentům pomáháme mimo jiné i s levnějším ubytováním, pokud jsou mimopražští,“ vyjmenovává některé z přínosů Ing. Martin Vaněk, MBA.

 

Aktualizace z 2019:  Společnost AZ SMART ukončila svou činnost.