Fakulta strojního inženýrství UJEP otevírá nový bakalářský program – Řízení jakosti

13. 7. 2021 | PR články

FSI UJEP - program řízní jakostiFakulta strojního inženýrství Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem otevírá v akademickém roce 2021/2022 nový profesně zaměřený bakalářský studijní program – Řízení jakosti. O čem program je? Co na Vás čeká a na co se můžete těšit? Vyzpovídali jsme Ing. Elenu Střihavkovou, Ph.D. – odbornou garantku tohoto nového studijního programu.

Dobrý den paní doktorko, co stálo za vznikem tohoto programu?

Fakulta strojního inženýrství je fakultou, která je v neustálém kontaktu s výrobní sférou, a díky tomuto propojení máme aktuální přehled o tom, co organizacím v Ústeckém kraji chybí a které profese jsou žádané. Za vznikem byl požadavek zákazníka, nebo tedy poptávka průmyslu po odbornících z odvětví kvality a tým lidí, kteří mají kvalitu spojenou s disciplínou, kázní, dodržováním nastavených pravidel a zároveň s pracovním nasazením.

Je tedy program díky svému zaměření orientován spíše na teorii a dokumentaci? Přibližte prosím budoucím studentům náplň programu.

Je tam teorie, i praxe. Každá dobře zvládnutá praxe potřebuje teoretický základ, právě ten studenti dostanou a získané znalosti budou dále zhodnocovat a rozšiřovat. Z teorie studenty čekají zajímavé předměty, jako jsou metrologie, statistika, analýza řízení rizik, interní audity a metody procesního řízení. Na laboratorních cvičeních se pak seznámí s technikou na testování materiálů. A to jak destruktivní, jako je například statická zkouška tahem a zkouška tvrdosti, tak nedestruktivní, jako je například 3D souřadnicový měřící přistroj a ultrazvukové zkoušení materiálů. Podařilo se nám také ve spolupráci s průmyslem zapojit odborníky z praxe i do samotné výuky.

FSI UJEP - program řízení jakosti

Počítám, že díky spolupráci s odborníky z praxe je studijní program „profesně zaměřený“, co to tedy přesně znamená?

V podstatě to znamená, že studenti nebudou sedět jenom v lavicích na přednáškách a v laboratořích na cvičeních, ale že zažijí spousty akce na cvičeních, která budou probíhat ve firmách. Absolvují prodlouženou výrobní praxi, která je čeká v průběhu celého čtvrtého semestru, tedy dvanácti týdnů. Studenti si můžou vybrat, kde chtějí praxi absolvovat. Máme rozsáhlé portfolio spolupracujících firem, které neustále rozšiřujeme. Obsah praxe bude domluven individuálně pro každého studenta a téma řešeného problému může být tématem závěrečné práce absolventa.

Další zajímavostí studijního programu Řízení jakosti je možnost absolvování certifikačních kurzů. Jedná se o kurzy, ve kterých se student vyprofiluje pro oblast, která je pro něj blízka a zajímá ho nejvíce. Jsou to kupříkladu kurzy zaměřené na interní audity, nebo na ovládání přístrojového zařízení, a mnoho dalších. Tyto certifikační kurzy děláme ve spolupráci s našimi dlouholetými partnery, firmami Mitutoyo, Olympus a novým partnerem je společnost Bureau Veritas, která je lídrem celosvětového certifikačního trhu.

Mohla byste vyjmenovat pár firem, pokud to není tajné, kde budou studenti absolvovat praxe a realizovat závěrečné práce?

Jak jsem již zmínila, portfolio firem neustále rozšiřujeme. Z aktuálních bych ráda zmínila AGC Automotive Czech Chudeřice, Chart Ferox Děčín, Koito v Žatci, Toyoda Gosei v Klášterci nad Ohři, Suchánek a Walraven Horka u Staré Paky, Snoeks Automotive CZ v Krupce u Teplic a další. Jedná se o firmy především z Ústeckého a Karlovarského kraje, ale jsme schopni zajistit praxi i ve firmách v celé České republice.

FSI UJEP - program řízení jakost

A je něco, co byste ještě ráda sdělila studentům, kteří přemýšlí o studiu tohoto oboru?

Studentům bych ráda vzkázala, že za kvalitou stojí vědomé rozhodnutí dělat věci správně, poctivě, lépe, odlišně a s hrdostí. Kvalita je způsob života, který v sobě propojuje technické, ekonomické ale i sociální aspekty. A samozřejmě se na Vás všechny na podzim těším!

Mrkni na virtuální prohlídku fakulty sestroj.cz!

Jak na přihlášku na FSI UJEP?

Proč studovat zrovna u nás na FSI UJEP?