Zápočtový test

Test, kterým se ověřují znalosti studenta a podle úspěšnosti v tomto testu student získá nebo nezíská zápočet; vyučující většinou určí procentuální úspěšnost v testu, která je nutná pro absolvování předmětu (nejčastěji kolem 70 %).

Související odkazy: Zápočet Zkouška Kolokvium