Zkouška

Způsob ukončení předmětu; je klasifikována známkami (většinou písmeny A-F, přičemž F znamená „neprospěl“; případně známkami, 1–4, kde 4 znamená „neprospěl“), může být písemná, ústní, popř. kombinace; před jednotlivým vyučujícím či před celou komisí; student má většinou jeden řádný pokus, jeden opravný a jeden opravný, který musí povolit děkan.

Související odkazy: Kolokvium Zápočet