Zápis do semestru

Před začátkem každého semestru je třeba provést tzv. zápis od semestru. Konkrétní podmínky zápisu se pro jednotlivé školy liší, např. na Masarykově univerzitě student získává právo na zápis do následujícího semestru v daném studiu, pokud úspěšně ukončil všechny opakované předměty zapsané v bezprostředně předcházejícím semestru, získal ve všech svých studiích souhrnně alespoň 15 kreditů za předměty zapsané v bezprostředně předcházejícím semestru, nebo získal ve všech svých studiích souhrnně alespoň 45 kreditů za předměty zapsané ve dvou bezprostředně předcházejících semestrech.