Zahraniční studijní pobyt

Student má možnost vyjet na studijní pobyt do cizí země, aby získal i jiné zkušenosti než jen z VŠ v ČR, může jet studovat na týden, semestr i rok na jinou univerzitu a v rámci různých programů (např. Erasmus) dostávat stipendium, které pokryje část výdajů za ubytování atd.; studijní pobyty nabízí také hodně společností, které vám umožní např. pracovat a navštěvovat třeba jazykový kurz.

Související odkazy: Zahraniční stáž Pracovní stáž